Preskočiť na hlavný obsah

Certifikáty na OP vydaných do 20. júna 2021 v závere roka vypršia

BRATISLAVA – 29.12.2022: Finančná správa pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu končí 31. decembra 2022. V tejto súvislosti upozorňujeme majiteľov takýchto dokladov, že zneplatnenie certifikátov začne už 31. decembra 2022 napoludnie, čo môže mať vplyv na podpisovanie niektorých dokumentov. 

Revokácia (zneplatnenie) certifikátov začne už 31. decembra 2022 napoludnie. Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom (KEP) preto odporúčame uskutočniť v dostatočnom predstihu, najneskôr však dopoludnia posledného dňa roka.  Certifikačná autorita totiž v popoludňajších hodinách začne revokovať približne 450-tisíc certifikátov, a to postupne, keďže ide o stanovený technologický spôsob.  Niektoré certifikáty preto môžu byť použiteľné ešte celý deň, niektoré však budú zneplatnené už popoludní. Z toho dôvodu odporúčame uskutočniť elektronické podpisovanie už 31.12.2022 napoludnie. Klientov na túto skutočnosť upozorňujeme pre prípad, že si nestihli vymeniť OP a ešte v závere roka potrebujú napríklad podpísať elektronické colné vyhlásenie, či iný dokument z oblasti správy spotrebných daní, alebo podať Všeobecné podanie cez Ústredný portál verejnej správy. 

Finančná správa upozorňuje, že v prípade OP vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie. 

Tí, ktorí si OP z objektívnych príčin  nevymenili a potrebujú využívať podpisovanie, budú môcť po 1. januári 2023 realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky [nové okno] o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR cez alternatívu - zdokonalený elektronický podpis (ZDEP). 

Ten získajú buď osobne na oddelení dokladov, ale si ho na OP nahrajú z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient. Daňovníkom, ktorí podávajú daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2022 až v marci a nesúria ich januárové termíny, odporúčame výmenu OP nakoľko ZDEP je len dočasným riešením. 

Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky [nové okno] o uznaných spôsoboch autorizácie 1.1.2023 (v najnovšej verzii aplikácie D.Signer bude certifikát pre autorizáciu predvolene zobrazený, v starších verziách je k dispozícii cez voľbu „žiadny filter“) bude možné autorizovať všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov  po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny. Rovnakým spôsobom bude možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS). Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP. 

Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí budú od 1. januára 2023 podávať colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

S cieľom zvýšiť informovanosť pripravila finančná správa k problematike ukončenia platnosti certifikátov aj sumárnu informáciu, ktorú nájde verejnosť na portáli finančnej správy. Všetky informácie sú tiež dostupné na webe Ministerstva vnútra SR, ale aj na portáli Slovensko.sk .

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 12. 2022)

Archív noviniek