Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

„Červenú naftu“ využijú v nemocnici

TRENČÍN – 14. 11. 2016: Colný úrad Trenčín v týchto dňoch bezodplatne odovzdal 390 litrov tzv. červenej nafty nemocnici, ktorá ju využije pri svojej bežnej prevádzke.

Označený plynový olej, bežne nazývaný aj ako červená nafta, patrí medzi minerálne oleje. V minulosti sa červená nafta používala na konkrétne, zákonom vymedzené účely, napr. v poľnohospodárstve a jej používanie bolo zvýhodnené nižšou sadzbou spotrebnej dane. V praxi sa často stávalo, že sa takáto červená nafta používala inak ako bolo povolené. V prípade takéhoto zistenia colný úrad mohol rozhodnúť o prepadnutí tovaru v prospech štátu.

Tak tomu bolo aj v tomto konkrétnom prípade. Pôvodnému majiteľovi bola uložená sankcia prepadnutia tovaru v prospech štátu, na základe čoho sa červená nafta stala majetkom štátu. Colný úrad Trenčín následne s týmto tovarom nakladal v zmysle príslušných predpisov upravujúcich túto oblasť. Po zistení, že ju nemôže využiť pri plnení úloh v rámci svojej činnosti, ju ponúkol ako prebytočný majetok inej rozpočtovej organizácii v regióne, nemocnici. Tam ju využijú ako pohonné hmoty do prevádzkových strojov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(14. 11. 2016)

Archív tlačových správ