Preskočiť na hlavný obsah

Čestná jednotka oslavuje dvadsiate výročie

BRATISLAVA – 12.06.2024: Čestná jednotka finančnej správy sa za dvadsať rokov existencie zúčastnila na vyše 200 protokolárnych či slávnostných aktivitách. Finančnú správu dôstojne  reprezentuje doma aj v zahraničí. Pri príležitosti 20. výročia jej založenia viceprezident finančnej správy Bruno Patúš ocenil 27 aktívnych a bývalých členov jednotky.

Medzi hlavné aktivity čestnej jednotky finančnej správy patrí účasť na udeľovaní rezortných a štátnych vyznamenaní, povýšeniach a mimoriadnych povýšeniach do hodnosti, akciách spoločenského či náboženského charakteru, kladení vencov, pohreboch či smútočných spomienkových zhromaždeniach. Za dvadsať rokov existencie sa čestná jednotka zúčastnila na 117 rozlúčkach so zosnulými kolegami a na 94 protokolárnych a slávnostných aktivitách. Našu inštitúciu vzorne reprezentovala doma aj v zahraničí. Pri príležitosti 20. výročia jej založenia viceprezident finančnej správy Bruno Patúš ocenil 27 aktívnych a bývalých členov jednotky. Ako uviedol, „považujem za dôležité takýmto spôsobom podporovať firemnú kultúru smerom k príslušníkom finančnej správy a aj smerom k verejnosti. Činnosť členov čestnej jednotky je nad rámec ich služobných povinností a prítomnosť čestnej jednotky na rôznych ceremoniáloch je vždy prejavom úcty a dôstojnosti, najmä pri smútočných obradoch je to významná súčasť rozlúčky s  kolegom“.

Vznik jednotky sa datuje od 13. februára 2004. Vtedy vstúpilo do platnosti nariadenie na preukazovanie pôct zosnulému colníkovi. Išlo o reakciu na tragické úmrtie troch príslušníkov colnej správy v lete 2003, ktorým sme chceli dôstojne vyjadriť poctu. Jednotka sa stala súčasťou oddelenia výcviku. Na prvom spoločnom výcviku v stredisku vo Vyšehradnom v roku 2004 sa zišlo desať colníkov. Pietne akcie boli prvými, na ktorých sa zúčastňovali. Až neskôr, v roku 2009, im pribudli slávnostné a protokolárne aktivity.

V uvedenom roku aj vzhľad uniforiem nadobudol reprezentatívny charakter. Členovia čestnej jednotky dostali nové výstrojné súčiastky a doplnky – biele kožené rukavice, na mieru ušité saká, zimné kabáty, biele vlnené šály a vysokú leštenú obuv podkutú oceľovými podkovičkami. Každý príslušník si zavesil na rovnošatu vlastné ozdobné šnúry a opásal sa opaskom pre čestnú jednotku. Ďalší dôležitý míľnik pre členov jednotky bol rok 2011, kedy pre svoju činnosť dostali palné aj chladné zbrane. Podarilo sa zadovážiť pušky Mannlicher 1895, ktoré v prvej polovici 20. storočia používali príslušníci finančnej stráže. Prerobené boli na expanzné zbrane, aby z nich mohli strieľať čestné salvy. Do výzbroje boli zaradené aj dve chladné zbrane – šabľa M-2011 a colnícky mečík M-2011. Čestná jednotka za účelom správneho a jednotného zabezpečovania určených úloh, musí vykonávať pravidelný výcvik, ktorý pozostáva z  poradovej prípravy, osobitnej streleckej a protokolárnej prípravy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 06. 2024)

Archív noviniek