Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Chorvátsko v EU znamená zmeny pre platcov DPH

BRATISLAVA – 21. 08. 2013: Mesačný platcovia DPH majú posledné 4 dni na podanie priznania za predchádzajúcich mesiac. V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie dňa 1. 7. 2013 z pohľadu platiteľov DPH došlo k zmenám pri uplatňovaní zákona o DPH pri zdaniteľných obchodoch s Chorvátskom. Tie sa po prvý krát premietnu práve v spomínaných priznaniach.

 1. Dodanie tovarov do Chorvátska
 2. Nákup tovarov z Chorvátska
 3. Dodanie služieb do Chorvátska
 4. Prijatie služieb z Chorvátska
 5. Zásielkový predaj
 6. Konštrukcia chorvátskeho IČ DPH
 7. Sadzby DPH v Chorvátsku
 8. Vrátenie (refundácia) dane, zaplatenej v Chorvátsku
 9. Otázky a odpovede riešené v súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ

Základná sadzba dane je v Chorvátsku 25 %.

Znížená sadzba dane 10 % je na:

 • ubytovacie služby
 • dennú periodickú tlač a časopisy tlačené na papieri

Zmeny sa dotýkajú podnikateľov v cestovnom ruchu napríklad pri predaji zájazdov cestovných kancelárií, ktoré smerujú do Chorvátska. Situácia je iná aj pre majiteľov lodí – Slovákov, ktorých plavidlá kotvia pri chorvátskom pobreží.

Príklad:

Predmetom „slovenskej“ DPH je dodanie tovaru na Slovensku. Plavidlo kotviace v Chorvátsku teda nepodlieha „slovenskej“ DPH a teda nie je dôvod platiť DPH v SR. V súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ sa nemenil zákon o DPH platný v SR.
Pri uplatňovaní DPH pri plavidle kotviacom v Chorvátsku v dobe vstupu tejto krajiny do EÚ odporúčame postupovať v súlade so zákonmi tohto štátu, kde sa daný tovar fyzicky nachádza.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 145 kB; nové okno]

(21. 08. 2013)

Archív tlačových správ