Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Kontrolný deň na hraničnom priechode Veľké Slemence

Michalovce – 15. 05. 2014: Väčší komfort pre občanov Slovenska aj Ukrajiny. To je hlavným cieľom rekonštrukcie hraničného priechodu Veľké Slemence - Mali Slemenci. Rekonštrukcia sa začala pred dvomi týždňami a práce aktuálne postupujú podľa harmonogramu aj napriek nepriazni počasia. Pre verejnosť bude čiastočne sprístupnený už koncom tohto mesiaca.

Na dnešnom kontrolnom dni sa zúčastnili zástupcovia finančnej správy, košického vyššieho územného celku a Spoločného technického sekretariátu, ktorý je riadiacim orgánom pre program cezhraničnej spolupráce ENPI. Rekonštrukcia ide podľa plánu a v súčasnosti je hotová základná doska novej budovy colnice.

Modernizácia bude znamenať lepšie podmienky. Zvýši sa komfort vybavenia cestujúcich ako aj podmienok pre výkon colnej a hraničnej kontroly. Celý priestor na slovenskej strane zastrešený. Taktiež vymenia súčasné unimobunky za nové segmenty, ktoré ponúknu väčší a kompaktný priestor pre kontroly cestujúcich. Odstráni sa tým najmä vplyv nepriaznivého počasia. Doterajšie kontroly sa vykonávali v exteriéri. Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové prípojky, prekládky elektroinštalácie vrátane slaboprúdu, vodovodnej prípojky či spevnenie existujúcich komunikácií v oboch smeroch.

Počas prvého mesiaca rekonštrukčných prác bude hraničný priechod úplne uzavretý, v tomto období sa uskutočnia búracie práce s osadením nových segmentov. Od 31. mája bude premávka cez hraničný priechod obnovená, rekonštrukčné práce však budú ďalej pokračovať. Celková rekonštrukcia by nemala trvať dlhšie ako tri mesiace.

Peší cestujúci a cyklisti môžu použiť najbližší cestný hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj s nepretržitou prevádzkou, prípadne železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop podľa platného železničného grafikonu. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 365 610 eur. Rekonštrukcia je financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013, ktorý poskytuje 90 % nákladov (329 049 eur). 10 % nákladov je financovaných zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (36 561 eur).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 209 kB]

(15. 05. 2014)

Archív tlačových správ