Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Chybovosť KV DPH znížená o 50%

BRATISLAVA – 27. 04. 2015: Správy o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH (KV DPH), ktoré v uplynulom polroku finančná správa zasielala podnikateľom, znížili chybovosť KV DPH o viac ako 50%.

Finančná správa poskytuje podnikateľom už viac ako pol roka bezplatnú službu. Správa o chybách v odoslanom KV DPH upozorňuje platiteľov na niektoré možné chyby, najmä technického charakteru, ktoré urobili pri podaní dokumentu za uplynulý mesiac, resp. štvrťrok. Oznámenie o chybe odhalené informačným systémom finančnej správy dostáva podnikateľ do svojej schránky správ na portáli finančnej správy (PFS).

Len v októbri 2014, v prvom mesiaci fungovania novej služby, finančná správa poslala podnikateľom 34 651 chybových protokolov, čo znamená, že takmer 20% KV DPH obsahovalo nezrovnalosti. V marci 2015 sa chyby vyskytli už len v 9% prípadov, čo je pokles o viac ako polovicu.

Jednoznačnou výhodou pre podnikateľa je, že na základe doručenej správy si môže sám opraviť chyby, ktoré urobil v podanom KV DPH. Okrem iného sa tým vyhne možným pokutám. Platiteľ dostane správu o chybe do schránky na PFS najskôr nasledujúci deň po podaní KV DPH. Od marca 2015 finančná správa zasiela chybové protokoly platiteľom, ktorí podajú KV DPH v rozmedzí od 1. do 22. dňa v príslušnom mesiaci. Platitelia tak majú dostatočný časový priestor na opravu chýb, keďže termín na podanie KV DPH je do 25. dňa po skončení mesiaca, či štvrťroka.

Viac informácií nájdete v INFORMÁCII O ODHALENÍ MOŽNÝCH CHÝB V ZASLANOM KONTROLNOM VÝKAZE A O SPÔSOBE ICH OPRAVY. [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(27. 04. 2015)

Archív tlačových správ