Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colníci v Čiernej nad Tisou odhalili státisíce cigariet v slnečnicových peletách

MICHALOVCE – 25. 01. 2018:  Na colnom hraničnom priechode v Čiernej nad Tisou odhalili colníci takmer 2 milióny kusov pašovaných cigariet ukrytých v peletách zo slnečnicových semien. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na takmer 300 tisíc eur. 

Na širokorozchodnej železničnej trati v Čiernej nad Tisou vykonávali colníci rutinnú kontrolu vlakovej súpravy vstupujúcej z Ukrajiny na Slovensko. Prepravca deklaroval vo väčšine vagónov dovoz železnej rudy a železorudných peliet, ako aj peliet zo slnečnicových semien a ďalšieho tovaru. Pri vykonávaní fyzickej kontroly tovaru vo vagónoch sondážnymi tyčami však narazili colníci na kartónové krabice zabalené v čiernych igelitových fóliách. V jednom z vagónov, v ktorom mali byť prepravené slnečnicové pelety určené pre príjemcu na východe Slovenska sa nachádzalo 30 takzvaných bigbagov. V 10 z nich boli uložené pelety zo slnečnicových semien, vo zvyšných 20 bolo ukrytých 1 999 380 ks cigariet rôznych značiek. Všetky boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane a označené na spotrebiteľskom balení ukrajinskými kontrolnými známkami. 

Bigbagy mali hmotnosť vyše 1 tony, preto manipulácia s tovarom od vyloženia až po dôkladnú kontrolu si vyžiadali náležitý čas. Colná kontrola sa tak predĺžila na viac ako 6 hodín. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na 296 499,79 eur. 

Prípad vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu colníci postúpili miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru - zatiaľ voči neznámym páchateľom. V prípade preukázania viny sa páchateľ podľa trestného zákona potrestá odňatím slobody na tri až osem rokov.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol  v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 01. 2018)

Archív noviniek