Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Vo firmách lieta „čierny motýľ“

BRATISLAVA – 19. 08. 2015: Kontrolóri z finančnej správy preverili takmer 150 firiem, ktoré si v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH) a v jeho časti B3 uplatnili vysoké sumy z hotovostných bločkov. Výsledky neprekvapili – takmer tretina boli len schránkové firmy. Takýmto podnikateľom budeme rušiť registráciu na DPH.  

Pracovníci finančnej správy preverili 144 firiem formou miestneho zisťovania. Zaujímali sa predovšetkým o bločky za nákupy v hotovosti, ktoré si podnikatelia zaúčtovali do KV DPH v časti B3. Z kontrolovaných daňovníkov bolo:

  • 68 reálnych firiem, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť,
  • 27 firiem, kde figurujú zahraničné osoby ako konatelia, prípadne ich konatelia majú pobyt v iných členských štátoch EÚ, z toho 24 nekontaktných,
  • 49  nekontaktných/schránkových firiem

Výška uplatnených nadmerných odpočtov z transakcií uvedených v KV DPH v časti B3 za zdaňovacie obdobie kontrolované obdobie bola za všetkých 144 subjektov 8 291 587,72 eur. Výška odpočtu u nekontaktných/schránkových  daňových subjektov, ktoré si uplatňovali odpočítanie dane bola 5 105 614,15 eur. 

Perlička z akcie: 

Konateľ žije v lese

Kontrolóri vykonali miestne zisťovanie na adrese bydliska konateľa spoločnosti, pri ktorom zistili, že ide o obytný dom, kde sa na žiadnej poštovej schránke ani na zvončeku nenachádzalo označenie mena a priezviska konateľa a týmto menom nie je označený žiadny byt. Podľa vyjadrenia obyvateľa vchodu sa konateľ už niekoľko rokov na uvedenej adrese nezdržiava. Údajne je bezdomovec a zdržiava sa niekde v lese v okolí. 

Kontrolóri preveria všetky získané doklady. V prípade podozrení otvoríme riadnu daňovú kontrolu. Nekontaktným subjektom a subjektom s fiktívnym sídlom bude po splnení zákonom stanovených podmienok zrušená registrácia na DPH. Kontrolná akcia s názvom „Čierny motýľ“ trvá až do odvolania.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(19. 08. 2015)

Archív tlačových správ