Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Pokusy o pašovanie cez hranice neutíchajú ani cez dovolenkovú sezónu

MICHALOVCE – 22.07.2019: Na slovensko–ukrajinskej hranici odhalili príslušníci finančnej správy počas leta nelegálny dovoz cigariet už vo vyše 100 prípadoch, z toho v dvoch nových úkrytoch - v pivových sudoch a drevených schodniciach. O nelegálny dovoz sa pokúsil vodič aj pri zakázaných pesticídoch.

Príslušníci finančnej správy na východnej hranici odhalili v období od 1.7.2019 do 21.7.2019 nelegálny dovoz cigariet a tabakových výrobkov zatiaľ v 102 prípadoch. Jednalo sa spolu o 102 936 ks cigariet, pri ktorých finančný únik na cle a daniach predstavuje 64.737 eur.

V dvoch prípadoch odhalili príslušníci finančnej správy na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké nové úkryty.

Napríklad vodič v osobnej doprave deklaroval dovoz len 1 litra alkoholických nápojov a 40 ks cigariet a neobchodného tovaru pre osobnú potrebu v hodnote do 300 eur, ktoré si cestujúci môže legálne doviezť z tretích krajín s oslobodením od cla a daní. V rámci colnej kontroly bola však jedna z drevených schodníc podrobená dôkladnej fyzickej kontrole. Po jej navŕtaní príslušníci finančnej správy zistili, že v tovare sú ukryté cigarety. Následne bol všetok tovar aj vozidlo podrobené dôkladnej fyzickej kontrole. V tomto prípade bol odhalený nelegálny dovoz celkom 21 600 ks cigariet bez platnej kontrolnej známky. Finančný únik v tomto prípade predstavuje 13 170 eur.

Uplynulý víkend zase iný vodič v osobnej doprave, občan Ukrajiny, dovážal 4 pivové sudy. Vozidlo bolo podrobené aj kontrole inšpekčným skenovacím systémom, ktoré potvrdilo podozrenie, že sa v ňom môže nachádzať aj nelegálny tovar. Príslušníci finančnej správy podrobili vozidlo aj samotné pivné sudy dôkladnej fyzickej kontrole, pri ktorej odhalili nelegálny dovoz celkom 28 000 ks cigariet bez platnej kontrolnej známky. Finančný únik v tomto prípade predstavuje 17 360 eur.

Dnes zase cez colný hraničný priechod Vyšné Nemecké vstupoval na Slovensko autobus pravidelnej linky Užhorod – Košice s ukrajinskými evidenčnými číslami. Vodič nedeklaroval dovoz žiadneho tovaru. Pri colnej kontrole batožinového priestoru bolo zistené, že sa v ňom nachádzajú aj pesticídy. Pritom dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín pre osobnú spotrebu je zakázaný. V autobuse sa nachádzalo celkom 150 litrov postrekovej látky v obchodných baleniach 1 až 5 litrov a ďalších 400 kg v obchodných baleniach 250 g až 1 kg. Prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony. Cestujúcich na miesto určenia prepravil iný autobus, ktorý zabezpečil prepravca z Ukrajiny.

Na územie SR je povolené dovážať len také prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú registrované ÚKSÚP-om. Ide o dovoz tovaru obchodného charakteru. Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vychádza každoročne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a je tiež uverejnený na webovej stránke Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho [nové okno], časť  Odbor registrácie pesticídov [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 07. 2019)

Archív noviniek