Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Cigarety skryté v umelo vybudovanom priestore auta

KOŠICE, 06.11.2018: V uplynulých dňoch našli colníci Colného úradu Košice počas bežnej kontroly osobného motorového vozidla 17.500 kusov cigariet rôznych značiek, ktoré boli na spotrebiteľských baleniach označené ukrajinskými kontrolnými známkami. Únik na spotrebnej dani predstavuje sumu viac ako 1 800 eur.

K zásahu colníkov došlo minulý týždeň vo večerných hodinách na rýchlostnej ceste R4 v smere do Maďarskej republiky pred bývalým hraničným priechodom Milhosť. Colníci počas bežnej kontroly osobného motorového vozidla našli 17.500 kusov cigariet rôznych značiek, ktoré boli označené ukrajinskými kontrolnými známkami. Colníci vyčíslili únik na spotrebnej dani na sumu viac ako 1 800 eur. 

Cigarety navyše objavili v umelo vybudovanom priestore za prednými sedadlami kontrolovaného motorového vozidla továrenskej značky Citroen C4 označeného poľskými značkami. Colníci zaistili jednu osobu ukrajinskej štátnej príslušnosti. Prípad bol odovzdaný na ďalšie konanie vyšetrovateľovi Kriminálnemu úradu finančnej správy. Vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi z Ukrajiny obvinenie pre prečin porušenia o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Súd sa s obvinením stotožnil a obvinenému bol uložený trest vyhostenia, ktorý colníci bezodkladne vykonali v súčinnosti s príslušným útvarom cudzineckej polície.     

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 11. 2018)

Archív noviniek