Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Zhabané cigarety skončili v spaľovni

KOŠICE – 18.10.2016 : Colníci z Košíc likvidovali zhabané cigarety. Úlohou finančnej správy totiž nie je len vyberať dane a clo ale aj chrániť zdravie občanov.

Košickí colníci počas uplynulého októbrového týždňa spálili vyše 430 000 cigariet s celkovou váhou 570 kilogramov a hodnotou vyčíslenou na 66 244 eur. Zhabané cigarety boli väčšinou predmetom pašovania, odhaleného colníkmi pri výkone daňového dozoru,
či už kontrolou v prevádzkach alebo na ceste. Samotná likvidácia cigariet prebiehala v košickej spaľovni pod ozbrojeným colným dohľadom a za účasti likvidačnej komisie. Od poslednej likvidácie v máji, kedy zlikvidovali viac ako 150 000 ks cigariet ubehlo iba pár mesiacov.

Colný úrad Košice vidí opodstatnenie vo vykonávaných kontrolách. Veď za všetko hovoria čísla.

Od začiatku roka sa nelikvidovali iba cigarety, ale aj 12 980 litrov minerálneho oleja a cez 10 000 kusov falzifikátov textilu a obuvi. Do konca roka je ešte na pláne likvidácia liehu a minimálne 200 000 kusov cigariet.

Tovar, ktorý sa likviduje nielenže nekráča „ruka v ruke“ s našou ekonomikou, ale ohrozuje aj naše zdravie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(18. 10. 2016)

Archív tlačových správ