Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Cigary a cigarky so znakom „A“ končia

ŽILINA – 03. 11. 2016: Obchodníci, ktorí vo svojich prevádzkach ponúkajú zákazníkom cigary a cigarky s so znakom „A“ na kontrolnej známke tak môžu robiť už len do konca roka.      

Lehota na dopredaj spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou, na ktorej je znak „A“ pre platnosť sadzby spotrebnej dane, končí 31. decembra 2016. Obchodníci, ktorým ostanú na sklade nepredané, budú povinní do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo týchto cigár a cigariek a zároveň požiadať o ich zničenie. To isté platí aj pre cigary, ktoré doteraz neboli označené kontrolnou známkou. Vyplýva to z prechodných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dane z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Colníci upozorňujú podnikateľov, že od tohto dátumu budú môcť ponúkať na predaj len cigary a cigarky označené kontrolnou známkou so znakom „B“.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(03. 11. 2016)

Archív noviniek