Preskočiť na hlavný obsah

Cigarety bez kontrolnej známky na zadnom sedadle auta

Košice – 16.02.2023: Malé motorové vozidlo na Luníku IX v Košiciach neušlo pozornosti ozbrojených príslušníkov finančnej správy z Colného úradu Košice. Na zadnom sedadle sa v dvoch krabiciach nachádzalo 20.000 kusov cigariet, na ktorých chýbala slovenská kontrolná známka. 

V utorok poobede zastavili príslušníci finančnej správy počas bežnej kontroly osobné motorové vozidlo v mestskej časti Košice – Luník IX, v ktorom sa na zadnom sedadle nachádzali dve veľké kartónové škatule. Vodič motorového vozidla sa nesnažil zatajiť skutočný obsah papierových krabíc, 1.000 kusov spotrebiteľských balení cigariet zn. Marlboro bez platnej kontrolnej známky. Vzhľadom na to, že cigarety neboli označené kontrolnou známkou a vodič nevedel preukázať pôvod ani spôsob ich nadobudnutia, vzniklo podozrenie, že za tento tovar nebola odvedená spotrebná daň, pričom únik  bol vyčíslený vo výške 2.727,- eur. 

Vodič bol následne zadržaný, nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu a prípad bol odovzdaný na ďalšie konanie vyšetrovateľovi Kriminálnemu úradu finančnej správy. Vyšetrovateľ vzniesol voči uvedenej osobe obvinenie pre prečin porušenia o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. 

Okrem škody vzniknutej štátu únikom na spotrebnej dani, hrozí práve spotrebiteľom nelegálne vyrobených cigariet väčšia škoda, a to priamo ohrozenie ich zdravia. Je vysoko pravdepodobné, že nelegálne vyrobené cigarety obsahujú oveľa väčšie množstvo karcinogénnych, alergizujúcich či iných škodlivých látok ako legálne vyrobené cigarety, ktoré sú samé o sebe považované za škodlivé. Pri nelegálnych cigaretách nemožno garantovať ani kvalitu použitého papiera, filtrov či iných zdanlivo bezvýznamných súčastí cigariet. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 276 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 02. 2023)

Archív noviniek