Preskočiť na hlavný obsah

Cigarety ukryté pod sedadlami aj v podlahe vozidla

MICHALOVCE – 24.05.2024: Príslušníci finančnej správy na hraničnom priechode Ubľa zmarili pokus o nezákonný dovoz 39 020 kusov cigariet, ktoré boli ukryté pred colnou kontrolou v špeciálne vybudovaných úkrytoch na rôznych miestach osobného auta.

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Ubľa odhalili počas colnej kontroly dvojice cestujúcich, ktorí vstupovali na územie Slovenskej republiky v osobnom motorovom vozidle cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, ukryté cigarety v celkovom množstve 39 020 ks. Cigarety neboli označené na spotrebiteľskom balení platnou slovenskou kontrolnou známkou. Finančný únik na cle a daniach v tomto prípade predstavuje takmer 8 000 eur.

Počas colnej kontroly nadobudli príslušníci finančnej správy z Pobočky colného úradu Ubľa dôvodné podozrenie, že cestujúci prepravujú tovar, ktorý neprihlásili k colnej kontrole. Pristúpili preto k podrobnej fyzickej kontrole vozidla v kontrolnej hale, pri ktorej použili aj služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie pachových stôp tabakových výrobkov. Pri kontrole museli demontovať niektoré súčasti vozidla, aby sa dostali k špeciálne vybudovaným úkrytom na skrytú prepravu tovaru, v ktorých našli ukryté cigarety dvoch rôznych značiek. Na ukrytie nezákonne prepravovaných cigariet boli v tomto prípade využité konštrukčné dutiny vozidla. Cigarety boli nájdené v interiéri vozidla v upravených priestoroch pod zadnými sedadlami a v podlahe vozidla, v podbehoch, aj v prerobenej nádrži na pohonné hmoty.

Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu bol na miesto privolaný vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní. Vodičke obvinenej z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru bol uložený trest odňatia slobody na 1 rok s podmienečným odkladom a skúšobnou dobou 1 rok. Zároveň bol uložený trest prepadnutia veci – cigariet. O zaistenom vozidle bude rozhodnuté v samostatnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 118 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 05. 2024)

Archív noviniek