Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Cigarety z Egypta skončili v rukách colníkov

BANSKÁ BYSTRICA – 20.06.2018:  Colníci z Colného úradu Banská Bystrica - pobočka Zvolen zadržali na letisku Sliač v osobnej batožine cigarety. Išlo o nezákonný dovoz tabakových výrobkov bez označenia.

V pondelok vo večerných hodinách vykonávali colníci PCÚ Zvolen colný dohľad pri prílete lietadla z Egypta. Pri bežnej colnej kontrole cestujúcich našli v osobnej batožine 11 kartónov cigariet (2200 ks), ktoré neboli označené kontrolnou známkou. Takýto počet je neobvykle vysoký pri dovoze v leteckej preprave. Maximálne povolené množstvo dovozu tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku pri leteckej doprave na osobu je 200 kusov cigariet (teda 1 kartón).

Cestujúci boli zo Slovenska, ktorí boli na dovolenke v Egypte a ako uviedli colníkom, cigarety si kúpili pre vlastnú spotrebu na letisku. Nakoľko však išlo o nezákonný dovoz tabakových výrobkov, colníci museli uložiť pokutu a cigarety zaistiť. Finančná správa preto odporúča dovolenkárom informovať sa o tom, čo a v akom množstve je možné zo zahraničia doviezť. 

Colníci v dovolenkovom období zameriavajú zvýšený výkon colného dohľadu najmä na kontrolu batožiny cestujúcich. Pre cestujúcich sú k dispozícii už pred samotnou pasovou a colnou kontrolou, kde ich podrobne informujú o dovoze tovaru z tretích štátov, o povolených limitoch a o zákaze dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov „CITES“ ako aj o iných zákazoch a obmedzeniach vzťahujúcich sa na neobchodný tovar.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 06. 2018)

Archív noviniek