Preskočiť na hlavný obsah

Bulharom zaistili tisícky cigariet

BRATISLAVA – 22.12.2021: Viac ako 1200 spotrebiteľských balení (SBC) pašovaných cigariet rôznych značiek zaistili v uplynulých dňoch príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava. Hliadkujúci colníci ich našli počas kontroly dvoch vozidiel s bulharskými evidenčnými číslami, ktoré prichádzali na územie Slovenska cez diaľničný hraničný priechod (DHP) Čunovo.

Príslušníci zo Stanice CÚ Bratislava počas kontroly tovaru, ktorý by mohol uniknúť colnému dohľadu, hliadkovali na DHP Čunovo. Zastavili dve dodávky s bulharskými evidenčnými číslami, ktorých vodič aj ostatní cestujúci boli z Bulharska. Vodič prvého vozidla ukázal colníkom batožinový priestor a v osobnej batožine priznal prevoz 240 SBC rôznych značiek označených bulharskou kontrolnou známkou (KZ).

Na otázku, či ešte nepreváža aj ďalšie SBC, odpovedal záporne. Hliadka si však všimla ďalšie krabičky ukryté pod tovarom v kartónovej krabici v batožinovom priestore. Vzniklo podozrenie, že v aute by sa mohlo  nachádzať väčšie množstvo balení. To sa po dôkladnej kontrole potvrdilo. Bratislavskí colníci v ňom našli 150 SBC značky Marlboro RED, 150 SBC Marlboro Touch, 300 SBC Davidov Classic a 320 SBC značky Davidov Gold. Únik na spotrebnej dani bol predbežne vyčíslený na 2 349,91 eur.

V druhom prípade zohral dôležitú úlohu služobný pes Jena, vycvičený na odhaľovanie tabaku a tabakových výrobkov. V bulharskej dodávke označil ich prítomnosť na viacerých miestach v interiéri vozidla – v dutine stropu, pod sedadlami aj v sedadlách. Celkovo cestujúci v aute ukrývali 340 balíčkov cigariet Dunhill, Parliament či Lucky Strike Resized označených bulharskou KZ. Vodič ani spolujazdci nevedeli preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia. Tovar preto príslušníci finančnej správy zabavili a všetkým udelili  blokovú pokutu. Únik na spotrebnej dani bol v tomto prípade 764,77 eur. V aute našli aj tovar vykazujúci znaky porušenia ochrany práv duševného vlastníctva. Išlo o falzifikáty oblečenia značky ADIDAS v počte 22 kusov. Tento tovar colníci takisto zaistili.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(22. 12. 2021)

Archív noviniek