Preskočiť na hlavný obsah

Milióny nelegálnych cigariet už nevyrobia

NITRA – 09.03.2017: Nitrianski colníci v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) zaistili v Komárne viac ako dve tony tabakovej suroviny, z ktorej by sa dalo vyrobiť 2,3 milióna kusov nelegálnych cigariet. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vyčíslili na bezmála 170 000 eur. Bratislavskému „podnikateľovi“ hrozí za porušenie daňových predpisov pokuta viac ako 84 000 eur a prepadnutie tovaru v prospech štátu.  

Nitrianski colníci zo stanice v Štúrove v súčinnosti s KÚ FS počas výkonu daňového dozoru v  Komárne, v skladových priestoroch využívaných  bratislavským daňovým subjektom objavili 58 paliet baliacej strečovej fólie a 18 kusov papierových škatúľ väčších rozmerov. Po kontrole vykonanej psovodom zo služobným psom Erom vycvičeným na detekovanie tabaku zistili, že v papierových škatuliach sa nachádza tabaková surovina, a nebolo jej málo. Po konečnom spočítaní sa zistilo, že sa v skladových priestoroch nachádza celkom 2 370 kg tabakovej suroviny. Z takéhoto množstva by bolo možné vyrobiť až 2 370 000 kusov cigariet. Podľa ďalších zistení kontrolovaný daňový subjekt nemal vydané povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a taktiež nevedel preukázať pôvod a  spôsob jej nadobudnutia. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený na takmer 170 000 eur. Za porušenie daňových predpisov hrozí daňovému subjektu pokuta vo výške viac ako 84 000 eur a prepadnutie tovaru v prospech štátu. 

Nezákonne získaný tabak obyčajne končieva ako surovina na nelegálnu výrobu cigariet, pri ktorých je vysoko pravdepodobné, že boli vyrobené bez splnenia požiadaviek na obmedzenie dechtu alebo iných škodlivých zložiek, takže spotrebiteľovi hrozí veľmi vysoké riziko poškodenia zdravia. Fake cigarettes and rolling tobacco contain nearly six times as much lead as genuine products, causing massive damage to the organs and nervous system, especially in children.The products, most of which are manufactured China and Russia, also contain higher levels of Cadmium which is linked with Kidney disease and arsenic which increases the risk of lung, liver and other cancers. Aj to je dôvod, prečo budú nitrianski colníci vo svojich kontrolách naďalej pokračovať a aktívne vyhľadávať výrobu a tok nezákonných tabakových výrobkov. 

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

(09. 03. 2017)

Archív tlačových správ