Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Colnícke call centrum vybavuje tisícky otázok

BRATISLAVA – 28. 10. 2016: Tisícky otázok mesačne riešia colníci na novovybudovanom colnom call centre finančnej správy. Hoci je len štyri mesiace od jeho spustenia, stalo sa neoddeliteľnou časťou pomoci podnikateľom aj občanom. K dispozícií sú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Uprostred júna – teda pred niečo vyše štyrmi mesiacmi, spustila finančná správa nepretržitú podporu pre podnikateľov aj občanov vo forme non-stop call centra v oblasti colnej. Od 15. júna vybavili colníci takmer 2 700 hovorov a viac ako 1 000 písomných dopytov.

Colníci sú na telefonickej linke 048/431 72 22 voľba č. 5 k dispozícií sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Pohyb tovaru po území Slovenska je totiž tiež nepretržitý.

Počas bežnej pracovnej doby od 8.00 - 16.00 sa občania aj firmy dostanú k informáciám z oblasti:

  • legislatívy týkajúcej sa colníctva a spotrebných daní,
  • informácie k základným colným elektronickým systémom Centrálny elektronický priečinok či elektronický dovoz,
  • spotrebných daní a k nim prislúchajúcim elektronickým systémom kontrolných známok,
  • obojsmernej elektronickej komunikácie.

Po 16.00 hodine a v čase víkendov a sviatkov budú na voľbe č. 5 podávané informácie k havarijným stavom a neodkladným situáciám týkajúcich sa technickej oblasti colných informačných systémov. Podnikatelia môžu na získanie informácie využiť aj mailovú komunikáciu cez portál finančnej správy v časti Kontaktujte nás.

Informácie z oblasti daní poskytuje call centrum aj naďalej počas pracovných dní v čase od 8,00 - 16,00 hod. na rovnakom telefónnom čísle 048/431 72 22.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 237 kB; nové okno]

(28. 10. 2016)

Archív noviniek