Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colníci odhalili nelegálnu prepravu živých prasiat

16. 04. 2015: Colníci kontrolnej mobilnej skupiny Colného úradu Michalovce počas výkonu kontrol na ceste v obci Veľaty, okres Trebišov zistili nezákonnú prepravu živých ošípaných. Dvaja občania Rumunska sa pokúsili o prepravu 67 kusov živých zvierat z Poľska do Rumunska bez náležitých dokladov o preprave, pričom tieto prepravovali v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú európskym smerniciam o preprave živých zvierat.

Colníci Stanice colného úradu Michalovce - centrála 16.4.2015 v nočných hodinách pri vykonávaní colného dohľadu a daňového dozoru na ceste v obci Veľaty, okres Trebišov zastavili dodávkové vozidlo s rumunskými evidenčnými číslami. Na otázku colníkov, čo vo vozidle prepravujú vodič uviedol, že živé zvieratá. Nakoľko dodávkové vozidlo zjavne nespĺňalo podmienky na prepravu živých zvierat podľa platných európskych predpisov, colníci si vyžiadali aj prepravné doklady. V nich bolo uvedené, že ide o prepravu 58 kusov živých ošípaných, pričom na doklade boli zjavne prepisované a upravované dáta. Išlo teda o falošné doklady, pričom v skutočnosti bolo prepravovaných 67 kusov živých ošípaných. Tovar smeroval z poľského Krakowa do rumunského mesta Mures.

Colníci v súlade s platnými predpismi na území Slovenskej republiky kontaktovali a prípad odovzdali Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá podľa našich informácií rozhodla o vrátení tovaru s doprovodom príslušných štátnych orgánov.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(16. 04. 2015)

Archív tlačových správ