Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Colníci slávili svoj sviatok

PREŠOV – 22. 09. 2016: Svätý Matúš, ktorého sviatok slávime 21. septembra, je považovaný  za patróna colníkov. Tento deň je zároveň aj Národným dňom colníkov, ktorý bol pre colníkov Colného úradu Prešov tento rok o to slávnostnejší, že si spoločne pripomenuli 60. výročie vzniku  Colného úradu Prešov.                                                                          

Oslavy začali slávnostnou bohoslužbou o 13:00 hod. v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, v ktorej bola otvorená brána milosrdenstva. Svätú omšu pre desiatky zúčastnených colníkov, ale aj ostatnú verejnosť koncelebrovali colnícky kaplán Mgr. Radoslav Takáč a kaplán kpt. Mgr. Štefan Blanár z Farnosti bl. Vasiľa Hopku na ÚVV v Prešove. V kázni zazneli slová „Poď za mnou“, ktorými Kristus pozval mýtnika Matúša k zmene svojho života. Bohoslužby sa okrem prešovských colníkov zúčastnili aj pozvaní hostia – generálny riaditeľ sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR pplk. Mgr. Tomáš Prochocký, vedenie a kolegovia  z Colných úradov Košice a Michalovce, ako aj bývalí riaditelia Colného úradu Prešov. Slávnostný charakter svätej omši dodala aj prítomnosť čestnej jednotky prezidenta finančnej správy SR.

Po slávnostnej svätej omši nasledovala prezentácia Colného úradu Prešov od jeho vzniku 1. septembra 1959 až po súčasnosť, kde si colníci vypočuli, akými významnými  zmenami prešiel colný úrad po dobu svojej existencie.  V príhovoroch nasledovali aj niekdajší  riaditelia colného úradu, ktorí si zaspomínali na chvíle strávené na zodpovednej vedúcej pozícii a na neľahké časy počas existencie colného úradu v Prešove. Následne  riaditeľ colného úradu udelil pri príležitosti Národného dňa colníkov a 60. výročia vzniku Colného úradu Prešov pamätné listy bývalým riaditeľom colného úradu, ako aj ďakovné listy vybraným zamestnancom oceneným za vykonanú prácu počas dlhoročného pôsobenia na Colnom úrade v Prešove.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(23. 09. 2016)

Archív noviniek