Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Colníci na Technickej univerzite vo Zvolene

BANSKÁ BYSTRICA – 04.12.2015: Banskobystrickí colníci odovzdali svoje vedomosti študentom z Technickej univerzity vo Zvolene. Téma medzinárodného obchodu zaujala na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva, ktorá sa už niekoľko desaťročí venuje problematike tropického lesníctva, identifikácii tropických drevín, ochrane vzácnych druhov, ich využitiu, spracovaniu a výskumu menej známych tropických drevín. 

Počas uplynulého mesiaca sa študentom štvrtých a piatych ročníkov prihovorili colníci Colného úradu Banská Bystrica - pplk. PhDr. Róbert Čurik a npor. Bc. Jozef Vrábeľ. V rámci trojhodinovej prednášky vysvetľovali vybrané niektoré činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v oblasti obchodovania s tretími krajinami v podmienkach EÚ so zameraním na dovoz, vývoz, tranzit tovaru. Problematika samozrejme v sebe nezahŕňala len základný legislatívny rámec EÚ predpisov a národných predpisov či pripravovaných zmien UCC, ale aj reálne príklady z praxe. Cieľom colníkov bolo  v rámci prednášky oboznámiť účastníkov o využívaní uplatňovania colných režimov s ekonomickými účinkami v ich osobitostiach a špecifickom prínose. Pochopenie a podstata používania colného režimu s ekonomickým účinkom a jeho ekonomický prínos pri obchodovaní a dôvody pre správne použitie v konkrétnom prípade je v konečnom dôsledku získanie schopnosti riadiť efektívnejšie vlastné procesy v spoločnosti. 

Následne boli študenti v ďalšom bloku informovaný o problémoch v poštovej preprave. V súčasnej dobe moderných informačných technológií a zvyšujúcemu sa záujmu o internet priamo úmerne stúpa, „prekvitá“, internetový obchod. Ľudia si práve pri objednávaní rôznych druhov tovarov neuvedomujú, aké riziko ich očakáva pri kúpe takto objednaného „lacného“ tovaru. Zdôraznili sme aby sa ako FO vyhýbali objednávaniu tovarov, ktoré podliehajú dohovoru CITES. Colníci sa často stretávajú aj s falzifikátmi výrobkov rôznych svetových značiek, ktoré okrem toho, že pri takomto dovoze sa porušujú práva duševného vlastníctva môžu vážne ohroziť zdravie človeka. Skonštatovali sme, že práve porušovanie práv duševného vlastníctva je jedným z najčastejších problémov, ktoré denne musia colníci vo výkone riešiť.  

Taktiež chránime náš trh pred rizikom zavlečenia rôznych chorôb na naše územie, ktoré by hrozilo pri dovoze určitých výrobkov živočíšneho pôvodu, pretože choroby nepoznajú hranice. Ako príklad boli uviedené  záchyty napr. doplnkov výživy s obsahom chráneného kaktusu rodu Hoodia, listy rastliny rodu koka, falošné doklady, falzifikáty liekov, mnoho falzifikátov rôzneho druhu oblečenia, obuvi, mobilných telefónov a iných tovarov rôznych svetových značiek, tabakových výrobkov a podobne. 

V rámci stretnutia boli nadviazané nové pracovno-osobné vzťahy, ktoré sú predpokladom pre ďalšiu spoluprácu najmä pre možnosti identifikácie chránených druhov drevín uvedených na zozname CITES dovážaných z tretích krajín na územie EÚ. Tie bez jednoznačnej a presnej analýzy nie je možné identifikovať, prípadne o analýzy využívania a identifikácie komerčných tropických a subtropických drevín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 278 kB; nové okno]

(04. 12. 2015)

Archív tlačových správ