Preskočiť na hlavný obsah

Colná kontrola na pošte zažíva najvyťaženejšie obdobie

BRATISLAVA – 19.12.2017: Pobočka Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta dostáva v týchto dňoch na colnú kontrolu od prepravcu denne približne 45 tisíc zásielok. Vzhľadom na ich enormný nárast pred Vianocami sa preto môže v niektorých prípadoch stať, že prepravcovi trvá dlhšie spracovať  a predložiť na colnú kontrolu všetky dovezené zásielky. Colný úrad vydá rozhodnutie o colnom konaní najneskôr nasledujúci deň po predložení dokladov prepravcom.

Desiatky tisíc balíkov z Číny či z ďalších krajín mimo EÚ evidujú v týchto dňoch colníci na bratislavskej poštovej pobočke. Slovenská pošta a.s. ako prepravca im v týchto dňoch predkladá denne na colnú kontrolu približne 45 000 zásielok. Všetky predložené poštové zásielky colníci priebežne spracovávajú. Úplnou vnútornou kontrolou prejde každý deň asi tisíc zásielok. Vzhľadom na ich enormný nárast však nie vždy stihne prepravca spracovať a predložiť na colnú kontrolu všetky dovezené zásielky. Balíky sú v týchto dňoch zdržiavané aj na letiskách, kde sa pre zvýšenú kapacitu prepravovaných osôb v lietadlách nezmestia na palubu a tak čakajú na uvoľnené prepravné kapacity.

CÚ upozorňuje verejnosť, že ak má k dispozícii všetky potrebné doklady k colnému konaniu, vydá rozhodnutie v colnom konaní, ktorým vymeria colný dlh, najneskôr nasledujúci deň po predložení dokladov prepravcom. Zásielky nezdržiava. Ak sa chce verejnosť informovať o stave svojej zásielky, musí sa dopytovať u zvoleného prepravcu a nie na colnici, pretože tá nemá informácie o stave prepravovaných zásielok.

CÚ pripomína, že ak hodnota poštovej zásielky, ktorú si príjemca objednal z krajín mimo EÚ, presiahne 22 eur, je potrebné zaplatiť colný dlh. Ten môže pozostávať z cla, DPH či spotrebnej dane. Aby mohol CÚ vypočítať colný dlh, musí ma k dispozícii doklad potvrdzujúci skutočne zaplatenú cenu za tovar v zásielke spolu s poštovným za jej prepravu. Ideálne je, ak sa tento doklad nachádza priamo v zásielke. Vtedy CÚ ihneď spracuje rozhodnutie v colnom konaní, ktorým vymeria colný dlh a zásielku doručí prepravca príjemcovi. Ten uhradí colný dlh pri prevzatí zásielky pracovníkovi prepravcu. Ak doklad o hodnote nie je priložený v zásielke, tá sa uloží u prepravcu v sklade dočasne uskladneného tovaru a ten písomne (listom) informuje príjemcu o ďalšom postupe a potrebe predloženia dokladov. Príjemca ďalej komunikuje s prepravcom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 12. 2017)

Archív noviniek