Preskočiť na hlavný obsah

Experti riešili colné kontroly na hraniciach s Ukrajinou

VYŠNÉ NEMECKÉ – 25.10.2018:  V dňoch 23. a 24. októbra 2018 sa vo Vyšnom Nemeckom uskutočnilo stretnutie CELBET (Customs Eastern and South – Eastern land Border expert team). Stretol sa tu tím  expertov, ktorý pracuje pod patronátom Európskej komisie v rámci komunitárneho Programu CUSTOMS 2020. CELBET sústreďuje 11 krajín na východnej a juhovýchodnej vonkajšej hranici EÚ, ktorá má dĺžku 9 300 km a zahŕňa spolu 174 hraničných priechodov. Členmi sú Estónsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Chorvátsko.  

Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečenie plnenia úloh v oblasti východnej a juhovýchodnej colnej hranice EÚ s tretími krajinami. Ide o snahu harmonizovať postupy colných orgánov a dosiahnuť efektívny výkon colných kontrol v jednotlivých krajinách EÚ, ktoré sa nachádzajú na tejto vonkajšej hranici.  Zdieľame svoje skúsenosti a hľadáme najlepšie postupy pre colné kontroly, ako zvýšiť efektivitu a chrániť bezpečnosť vnútorného trhu. 

Tím expertov pracuje v 6 oblastiach:

  • Analýza rizík
  • Výkon kontrol
  • Vybavenie a obstarávanie
  • Výcvik
  • Manažment hraníc a hodnotenie
  • Spolupráca s hraničnou políciou a susediacimi krajinami.

Stretnutie vo Vyšnom Nemeckom bolo zamerané na colné kontroly vykonávané na hranici s Ukrajinou v Poľsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. 

Pracovné stretnutie viedol predseda CELBETu pán Jyrki Linna (Fínsko). Ďalšími účastníkmi boli koordinátor grantov, tímlíder skupiny pre manažment hraníc a hodnotenia, tímlíder skupiny pre výkon kontrol, tímlíder pre integráciu a spoluprácu s tretími krajinami, tímlíder pre výcvikový tím, tímlíder pre oblasť analýzy rizík a ďalší zástupcovia pôsobiaci v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku priamo vo  výkone colných kontrol. Jeden z významných krokov, na ktorom sa experti dohodli, bude napríklad zavedenie výmen zástupcov z hraničných priechodov v rámci členských krajín. 

Každá z krajín má svoje špecifiká v oblasti technického, personálneho zabezpečenia, ale aj detailov postupov,  a preto je dôležitá výmena informácií a najmä skúseností z praxe. Minulý týždeň sa konalo takéto stretnutie pre pobaltské krajiny a v priebehu novembra sa pripravuje stretnutie pre balkánsku hranicu. 

Na slovensko – ukrajinskej časti hranice sa colníci stretávajú najčastejšie s nelegálnym dovozom cigariet a tabakových výrobkov, ako aj alkoholických nápojov, minerálnych olejov, v posledných rokoch bol opakovane zaistený na hraniciach aj jantár, a v neposlednom rade sú to tovary živočíšneho a rastlinného pôvodu, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia a cestujúci ich nerešpektujú, čo môže mať za následok napr. šírenie rôznych chorôb a poškodenie zdravia. 

V roku 2018 colníci zistili na hraniciach 1 033 prípadov porušenia colných predpisov pri nezákonnom dovoze tabakových výrobkov a zaistili 2 770 083 kusov cigariet.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(25. 10. 2018)

Archív noviniek