Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Tisícky vzoriek v colnom laboratóriu

BRATISLAVA – 31. 08. 2014: Takmer 10 000 vzoriek liehu či minerálnych olejov preskúmalo v minulom roku colné laboratórium.

Vzorky, ktoré sa dostanú na analýzu do colného laboratória, odoberajú colníci v rámci colných a daňových kontrol.

Colné laboratórium 2013
Typ vzorky Počet prijatých vzoriek
Benzín 92
Nafta 1 210
Farbená nafta 79
Vykurovacie oleje 7
Ostatné oleje 207
Lieh 1 833
Pivo 29
Víno 106
Destiláty 160
Tabak 199
Kontrolné známky 5 418
Ostatné potravinárske výrobky 67
Ostatné 496
Spolu 9 903

Od roku 2008 analyzuje colné laboratórium vzorky aj pre externé subjekty, najčastejšie policajný zbor či štátnu veterinárnu a potravinovú správu.

Každú vzorku preskúmavajú v laboratóriu podľa viacerých kritérií (parametrov). V minulom roku takto vyhodnotili celkovo 18 868 parametrov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 303 kB]

(31. 08. 2014)

Archív noviniek