Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colné úrady idú po falzifikátoch

BANSKÁ BYSTRICA – 16.03.2017: Banskobystrickí a nitrianski colníci zaistili v uplynulých dňoch viac ako 850 párov napodobenín obuvi, ktoré sú na nerozoznanie od originálov. Subjektom za porušenie predpisov v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva hrozí pokuta od 3 000 do 67 000 eur a zničenie tovaru.

V uplynulých dňoch banskobystrickí a nitrianski colníci vykonali kontrolnú akciu zameranú na odhalenie tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva na domácom trhu držiteľa ochrannej známky ADIDAS. Počas kontrolnej akcie bolo v Banskobystrickom kraji prekontrolovaných 6 podnikateľských subjektov a 13 maloobchodných prevádzok, v ktorých sa zaistilo 345 párov podozrivej športovej obuvi. V Nitrianskom kraji bolo prekontrolovaných 12 maloobchodných prevádzok, v ktorých sa zaistilo 533 párov športovej obuvi a tiež 20 párov detskej obuvi, pri ktorých bolo podozrenie, že sa jedná o fejky.

V súčasnosti prebiehajú v súčinnosti s držiteľmi práv dotknutých ochranných známok procesné úkony v zmysle európskej a národnej legislatívy v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia, vrátane sankcie prepadnutia tovaru v prospech štátu. Za opakované porušenie môže uložiť colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

Ak sa potvrdí, že veci boli neoprávnene označené ochrannými známkami, budú zničené. Zatiaľ bude zaistený tovar pod dohľadom colníkov, nakoľko by mohol predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov. Neoriginálne výrobky môžu byť zdraviu škodlivé, pretože neprechádzajú riadnym testovaním a môžu svojim používaním spôsobiť poškodenie zdravia spotrebiteľov, ktorí si takéto falzifikáty zakúpili.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(16. 03. 2017)

Archív tlačových správ