Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci v Dunajskej Strede zaistili toaletné vody, opasky, peňaženky či hračky

TRNAVA/DUNAJSKÁ STREDA – 14.08.2013: Trnavskí colníci na pobočke v Dunajskej Strede zaistili viac ako 50 000 kusov tovaru. Sú to napodobeniny ochranných známok ALL 4U, MY LITTLE PONY, O'NEILL, APPLE, SAMSUNG...atď. Tovar doviezli v kontajneroch z Číny. Podľa predložených dokladov mal skončiť na slovenskom a maďarskom trhu. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, je 704 384,- eur.

Zaistením tohto tovaru zároveň colníci zabránili potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa trhu. Množstvo zaistených „fejkov“:

  • 16 920 opaskov,
  • 3 168 toaletných vôd,
  • 9 360 peňaženiek,
  • 7 200 trakov,
  • 1 387 nabíjačiek,
  • 8 107 hračiek,
  • 6 756 detských nálepiek.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia ako aj to, že dovozca nepreukázal vyrobenie daného tovaru so súhlasom držiteľa práva vzniklo podozrenie, že sa pri tovare porušujú práva ochrany duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu ho colníci zaistili. So zisteniami bezodkladne oboznámili majiteľov ochranných známok, ktorí podozrenia potvrdili.

O osude zaisteného tovaru teraz rozhodnú majitelia ochranných známok. Tí majú možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, a teda tzv. „zjednodušeným postupom“, kedy sa tovar zlikviduje (na náklady majiteľa ochrannej známky). Alebo môžu držitelia ochranných známok podať návrh na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.

V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva hrozí majiteľovi tovaru pokuta až do výšky 66 387,83 eur.

(14. 08. 2013)

Archív tlačových správ