Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Colníci pokračujú v kontrolách pokladníc aj v letných mesiacoch

BANSKÁ BYSTRICA – 21.08.2014: V súvislosti s dodržiavaním zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice skontrolovali banskobystrickí colníci od začiatku letných prázdnin viac ako 120 obchodníkov v celom kraji. Kontrolami opäť odhalili porušenia zákona.

Od 1.7.2014 preverili colníci z Colného úradu Banská Bystrica prostredníctvom kontrolných nákupov viac než 120 obchodníkov s cieľom zistiť, či vystavujú pokladničné bloky v zmysle zákona, a teda bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti. Napriek opakovaným kontrolám boli opäť u predajcov zistené nedostatky.

Medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách v oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

Niektoré kontroly dokonca odhalili na prevádzkach dve pokladnice, čím u obchodníkov vzniklo podozrenie z manipulovania s tržbami. V takýchto prípadoch boli pokladnice zaistené. 

Colníci za zistené nedostatky v uvedenom období udelili obchodníkom pokuty v celkovej výške takmer 30 000 eur.

V kontrolách pokladníc budú banskobystrickí colníci pokračovať aj naďalej, pričom samotní občania môžu svoje podnety súvisiace s elektronickými registračnými pokladnicami zasielať na e-mailovú adresu: pokladnica@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB]

(21. 08. 2014)

Archív noviniek