Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

V roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva oproti 103 miliónom v roku 2010. Počet zistených prípadov vzrástol v porovnaní s rokom 2010 o 15 %. Podľa výročnej správy Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva predstavovala hodnota zadržaného tovaru takmer 1,3 miliardy EUR v porovnaní s 1,1 miliardy EUR v roku 2010. Dnešná správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ. Hlavnými kategóriami tovaru zadržaného colnými orgánmi boli lieky (24 %), baliaci materiál (21 %) a cigarety (18 %). Výrobky na každodenné použitie a výrobky, ktoré by mohli byť potenciálne nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, predstavovali úhrnom 28,6 % celkového množstva zadržaných predmetov, pričom v roku 2010 to bolo 14,5 %. V roku 2011 pokračoval nárast počtu zadržaných poštových balíkov, pričom 36 % zadržaných zásielok obsahovalo lieky.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: Colné orgány sú prvou obrannou líniou EÚ v boji proti falšovaným výrobkom, ktoré ohrozujú bezpečnosť našich občanov a podkopávajú fungovanie zákonného podnikania. Dnešná správa naznačuje, akú intenzívnu a dôležitú prácu v tejto oblasti vykonávajú colné orgány. Budem naďalej presadzovať ešte väčšiu ochranu práv duševného vlastníctva v Európe, a to prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi, samotným odvetvím a členskými štátmi.“

Pokiaľ ide o pôvod falšovaného tovaru, hlavnou zdrojovou oblasťou je aj naďalej Čína, z ktorej pochádzalo 73 % všetkých predmetov porušujúcich práva duševného vlastníctva. Pri určitých kategóriách výrobkov ostávajú hlavnými zdrojmi iné krajiny ako napr. Turecko v oblasti potravín, Panama v oblasti alkoholických nápojov, Thajsko v oblasti nealkoholických nápojov a Hongkong v oblasti mobilných telefónov. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia. 

(16. 08. 2012)

Archív tlačových správ