Preskočiť na hlavný obsah

Colníci na košickej pošte majú nového pomocníka

KOŠICE – 18.07.2014: Colníci na Pobočke colného úradu Košice Pošta majú nového výkonného pomocníka. Je ním RTG prístroj Rapiscan 620XR.

Pobočka colného úradu Košice Pošta vybavila v roku 2013 viac ako 260 tisíc zásielok. Vymeraný colný dlh predstavoval sumu takmer 622 tisíc eur. Pobočka Košice Pošta, sídliaca na Thurzovej ulici č. 3 v Košiciach, je spádovou pobočkou pre celý región východného Slovenska. Všetky zásielky z tretích štátov (ktoré nie sú členmi Európskej únie) prejdú kontrolou práve na tejto pobočke. Minimálny rozsah kontroly, ktorou prejdú všetky zásielky predložené na colné konanie, je röntgen.

Na kontrolu zásielok sa používajú röntgenové kontrolné systémy, ktoré dokážu zobraziť obsah kontrolovaného predmetu. Typ Rapiscan 620XR je najpoužívanejším zástupcom novej generácie röntgenov pre kontrolu batožiny a zásielok. Nový prístroj pomôže colníkom vykonávať účinnejšiu kontrolu zásielok bez fyzického zásahu do ich obsahu.

Colníci pobočky boli zaškolení na bezpečnú prácu s prístrojom a zároveň absolvovali školenie o ochrane pred ionizujúcim žiarením. Veria, že nový RTG prístroj im umožní prácu vykonávať rýchlejšie a kvalitnejšie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB]

(18. 07. 2014)

Archív noviniek