Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Colníci na medzinárodnom festivale remesiel a ľudovej kultúry

PREŠOV - 15. 07. 2014: Počas uplynulého víkendu si prešovskí, košickí a michalovskí colníci posvietili na predajcov tovaru na medzinárodnom festivale remesiel a ľudovej kultúry „EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO“.  Podujatie bolo v Kežmarku a colníci skontrolovali 14 prevádzok, pričom až v 11-tich prípadoch zistili porušenie zákona. Na mieste boli uložené pokuty v celkovej výške 3 770 eur.

Cieľom kontrol bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci počas spoločnej akcie zistili, že aj napriek avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej nedodržiavajú zákon. Pri 14 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 11–tich prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Colníci vydali 11 rozhodnutí na mieste, ktorými  uložili sankcie vo výške 3 770 eur.

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu.

Možnosť nahlásiť porušenie zákona majú aj samotní občania, ktorí nedodržiavanie zákona zistili. Na tieto účely slúži  mailová adresa pokladnica@financnasprava.sk.

Colníci pri svojej kontrolnej činnosti na jarmokoch, trhoviskách či festivaloch tiež kontrolujú, či predajca má vyobrazený vzorový pokladničný blok pre zákazníka a či má vydaný pokladničný blok všetky predpísané náležitosti, teda číslo bloku, daňový kód pokladnice DKP a logo MF.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 214 kB]

(15. 07. 2014)

Archív noviniek