Preskočiť na hlavný obsah

Colníci nepoľavujú v kontrolách obchodníkov

BRATISLAVA – 20. 02. 2014: Viac ako dve tretiny kontrolovaných obchodníkov nedodržiava zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Bratislavskí colníci skontrolovali 22 prevádzok - chyby našli v 15-tich z nich.

Kontrolná akcia, ktorej cieľom bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú platby prijaté od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydajú pokladničný doklad, ktorý zároveň bude spĺňať náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, sa uskutočnila v bratislavských nákupných centrách, nočných podnikoch a taktiež na trhovisku Miletičova. Colníci okrem pokladníc preverovali aj dodržiavanie zákonov upravujúcich oblasť spotrebných daní.

Colníci Colného úradu Bratislava vykonali pri kontrolnej akcii v dňoch 15.2.2014 a 18.2.2014 spolu 22 miestnych zisťovaní, pri ktorých zistili porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice až v 15-tich prípadoch (skoro 70%).

Z 15-tich porušení nebola sedemkrát použitá elektronická registračná pokladnica na evidenciu tržby, pričom v jednom prípade už išlo o opakované nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržby. Za zistené porušenia colníci uložili obchodníkom na mieste pokuty vo výške 4 170 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB]

(20. 02. 2014)

Archív noviniek