Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Colníci odhalili pašované cigarety a zelenú sušinu

MICHALOVCE - 16. 10. 2015: Colníci na východnej hranici dnes odhalili pašovanú zelenú sušinu v osobnom aute a aj pašované cigarety na železničnej staníci a v kolesách svadobnej limuzíny.

Včera v neskorých večerných hodinách odhalili colníci na cestnom colnom hraničnom priechode Ubl'a pašované cigarety. Tie sa na územie Slovenskej republiky pokúsil prepašovať ukrajinský občan v kolesách svadobnej limuzíny s pol'ským evidenčným číslom, ktorý pri colnej kontrole deklaroval iba dovoz 20 kusov cigariet. Pri vykonávaní colnej kontroly osobného motorového vozidla služobný pes špeciálne cvičený na vyhl'adávanie tabakových výrobkov označil ako podozrivé miesta všetky kolesá vozidla. V tých boli ukryté cigarety nemenovanej čínskej značky v celkovom množstve 15 360 kusov, balené v spotrebitel'skom baleni po 20 ks, neoznačené kontrolnou známkou. Finančný únik na cle a spotrebnej dani bol vyčíslený na 2 087,98 Eur. Z toho len únik na spotrebnej dani predstavuje hodnotu 1 397,76 Eur.

Dnes v dopoludňajších hodinách boli v služobných priestoroch železničnej stanice v Maťovciach odhalené nelegálne dovezené cigarety. Pri vykonávaní hliadkovej činnosti so zameraním na odhal'ovanie tovaru, ktorý mohol uniknúť colnému dohl'adu, sa colnici zamerali na šatne železničiarov. Pri vykonávaní fyzickej colnej kontroly služobný pes špeciálne cvičený na vyhl'adávanie tabakových výrobkov označil skrinky, v ktorých následne colníci za asistencie železničnej polície našli uložené cigarety nemenovaných značiek v celkovom množstve 5 800 kusov, balené v spotrebitel'skom balení po 20 ks, označené ukrajinskou kontrolnou známkou. Finančný únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 549,20 Eur.

Prípady boli vzhl'adom na podozrenie zo spáchania trestného činu , postúpené miestne prislušnému vyšetrovatel'ovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

V dopoludňajších hodínách na cestnom colnom hraníčnom priechode Vyšné Nemecké colníci odhalili balíčky neznámej zelenej sušiny s podozrením, že sa jedná o marihuanu. Pri dôkladnej colnej kontrole vozidla s nemeckým evidenčným číslom, ktoré viedol ukrajinský občan, colníci za pomoci inšpekčnej skenovacej techniky odhalili špeciálne vybudovaný úkryt v plynovej nádrži vozidla. Vzhl'adom na podozrenie, že môže ísť o omamné a psychotropné látky, bol ku kontrole privolaný aj služobný pes špeciálne cvičený na vyhl'adávanie drog, omamných a psychotropných látok, ktorý značil prítomnosť takýchto látok. Po následnej demontáži plynovej nádrže a otvorení umelo vytvoreného otvoru v nej našli ukrytých 42 balíčkov zelenej sušiny, každý s hmotnosťou 350 gramov, t.j. celkom 14,7 kilogramu. Približná hodnota takého množstva marihuany na čiernom trhu je 147000 Eur. Colníci vodiča zaistili a celý prípad odovzdali vecne príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 279 kB; nové okno]

(16. 10. 2015)

Archív tlačových správ