Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Colníci vo Vyšnom Nemeckom odhalili státisíce pašovaných cigariet

MICHALOVCE – 20. 08. 2018:  Na colnom hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili colníci státisíce kusov pašovaných cigariet ukrytých pod strechou mraziarenského návesu.  Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na takmer 89 000 eur.

Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké v nedeľu 19.8.2018 odhalili colníci v mraziarenskom návese nákladného motorového vozidla imatrikulovanom na Ukrajine kontraband pašovaných cigariet.

Ukrajinský vodič prepravoval náklad prázdnych sudov na pivo. Zásielka smerovala z Ukrajiny do Čiech.

Vodič ani na výzvu colníka nedeklaroval dovoz žiadneho iného tovaru.

Colníci podrobili vozidlo kontrole inšpekčným skenovacím systémom vrátane návesu. Ako podozrivý priestor označili strop návesu. Následne vozidlo skontroloval aj služobný pes. Po dôkladnej fyzickej kontrole colníci odhalili celkom 623 000 kusov cigariet (3 115 kartónov), ktoré boli uložené v priestore určenom na izoláciu strechy návesu. Cigarety boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, označené na spotrebiteľskom balení ukrajinskými kontrolnými známkami.

Finančný únik na cle a daniach predstavuje 88 799,928 eur.

Prípad vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu colníci postúpili miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi podľa trestného zákona odňatie slobody od jedného do päť rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol   v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 08. 2018)

Archív noviniek