Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Colníci pomáhajú aj pri ochrane životného prostredia

KOŠICE – 24. 10. 2014: Počas posledných rokov sa na celom svete, vrátane Európskej únie, v podstatnej miere rozšírilo falšovanie a nezákonný obchod s prípravkami na ochranu rastlín.

Tieto negatívne trendy a ich dosahy, ako aj boj voči nim, sú dôvodom pracovného stretnutia, ktoré sa dňa 22. októbra 2014 uskutočnilo v hoteli DoubleTree by Hilton Košice. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia príslušných štátnych orgánov Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky s predstaviteľmi priemyslu, ktorý produkuje tovar majúci vplyv na ochranu rastlín. Workshop zorganizovala Slovenská asociácia ochrany rastlín a Európska asociácia ochrany rastlín v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR.

Workshop svojím príhovorom zahájil plk. PhDr. Jozef Turčák, generálny riaditeľ Sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva SR, ktorý deklaroval, že colníci sú a budú účinným nástrojom ochrany života a zdravia obyvateľstva, ako aj ochrany vnútorného trhu. Výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie ochrany rastlín Ing. Jozef Kotleba colníkov označil za rozhodujúcu zložku v boji proti falšovaniu a následnej distribúcii prípravkov na ochranu rastlín.

Napríklad v roku 2009 došlo nesprávnou aplikáciou prípravku k hromadnej otrave dravých vtákov v obci Malženice. Uhynulo 16 myšiakov lesných a 3 sokoly rárohy, čím bol spôsobený úbytok stavov sokola o približne 10%. Spôsobená škoda predstavovala vyše 20 000 eur.

Akákoľvek preprava a používanie neskúšaných a neregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ako aj pre životné prostredie. Kľúčovou úlohou je preto nielen predchádzať falšovaniu, nezákonnému dovozu a nakladaniu s týmito prípravkami na ochranu rastlín a eliminovať ich, ale aj intenzívna vzájomná spolupráca medzi členskými štátmi EÚ.

V Košiciach išlo o prvé stretnutie krajín V4 takéhoto charakteru a jeho organizátori sú presvedčení, že naštartuje efektívnu a cielenú vzájomnú spoluprácu všetkých zainteresovaných s jedným cieľom: viesť účinný boj proti nezákonnému obchodu s prípravkami na ochranu rastlín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 142 kB]

(24. 10. 2014)

Archív noviniek