Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Spúšťame colnícke call centrum

BRATISLAVA – 14. 6. 2016: Elektronizácia colnej agendy znamenala aj nárast počtu otázok z tejto oblasti na call centre finančnej správy. Z tohto dôvodu rozbiehame colnícke call centrum, ktoré bude od zajtra poskytovať všetky informácie v colnej oblasti, vrátane technickej podpory.

Niektorí ľudia si už zvykli, že na call centrum finančnej správy sa dovolajú cez číslo 048/431 72 22. Presne toto číslo bude vyžívať aj colnícke call centrum. Pre jeho zvolenie bude slúžiť v úvodnom období voľba č. 5.

Od 15. júna 2016 bude colnícke call centrum finančnej správy fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni. Počas bežnej pracovnej doby od 8.00 - 16.00 sa občania aj firmy dostanú k informáciám z oblasti legislatívy týkajúcej sa colníctva a spotrebných daní. Rovnako budú podávané informácie k základným colným elektronickým systémom ako sú Centrálny elektronický priečinok či elektronický dovoz. Z oblasti spotrebných daní a k nim prislúchajúcim elektronickým systémom kontrolných známok, EMCS a obojsmernej elektronickej komunikácie. Po 16.00 hodine a v čase víkendov a sviatkov budú na voľbe č. 5 podávané informácie k havarijným stavom a neodkladným situáciám týkajúcich sa technickej oblasti colných informačných systémov. Subjekty budú môcť na získanie informácie využiť aj mailovú komunikáciu cez portál finančnej správy v časti Kontaktujte nás. Od 15.júna zároveň prestáva platiť doterajšie colnícke číslo 0850/123 360 a mailová adresa cpu@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 223 kB; nové okno]

(14. 06. 2016)

Archív tlačových správ