Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colné laboratórium oslavuje 25. výročie

BRATISLAVA – 24. 11. 2016: V tomto roku si colné laboratórium pripomína 25. výročie založenia. Počas tohto obdobia analyzovalo nespočetné množstvo vzoriek, pričom zistilo množstvo nezrovnalostí, ale napríklad aj pomohlo juhoslovenským producentom vína.

Colné laboratórium zabezpečuje expertíznu činnosť pre odborné útvary a pracoviská finančnej správy, pričom jej nosnú časť vykonáva na vzorkách tovarov podliehajúcich spotrebnej dani. Okrem toho sa vyjadruje k tarifnému zatriedeniu tovarov z ktorých boli zaslané vzorky a tiež zabezpečuje logistiku a komunikáciu so zadávateľmi – v absolútnej väčšine prípadov colnými úradmi.

Činnosť colno-technického laboratória bola po páde socializmu obnovená rozhodnutím Ústrednej colnej správy v roku 1990, ktorá v tom čase sídlila v Prahe. Tam bolo aj umiestnené, pričom ale aj v Bratislave malo vzniknúť nové pracovisko. Stalo sa tak v nasledujúcom roku. Onedlho, po rozdelení federácie, prešlo laboratórium pod Colnú správu SR.

Postupom času začalo laboratórium pracovať na svojej akreditácií. Po ustálení v nových priestoroch bol vybudovaný systém pracoviska, zaviedli sa pracovné postupy a vyvrcholením bolo prijatie manažéra kvality v roku 2000. Akreditáciu úspešne získalo a od roku 2008 vykonáva analýzy vzoriek aj pre externých zákazníkov, ktorými sú pre laboratórium orgány štátnej správy iné ako finančná správa. V minulom roku malo takéto vzorky od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Od roku 2012 spadá laboratórium pod finančnú správu.

Colné laboratórium disponuje množstvom zariadenia, pričom „vlajkovou loďou“ je systém izotopovej hmotnostnej analýzy, ktorý je dokonca jediný na Slovensku. Využíva sa hlavne na identifikáciu botanického pôvodu liehu. Keď napríklad výrobca predáva slivovicu, dá sa zistiť, či ide naozaj o čistý destilát, alebo zmes sliviek s cukrom, alebo liehom a podobne.

Laboratórium je dokonca vďaka tomuto systému schopné pri niektorých vzorkách zistiť aj geografický pôvod. Počas sporu Slovenska so svojim južným susedom o používanie označenia Tokaj, skúmalo colné laboratórium tokajské víno z Maďarska a zistilo, že pri jeho výrobe bolo použité aj hrozno z iných regiónov či dokonca štátov. Potom, ako bola táto informácia postúpená ministerstvu zahraničných vecí, maďarskí kolegovia svoje námietky stiahli.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(24. 11. 2016)

Archív tlačových správ