Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

CÚ Košice týmto oznamuje deklarantskej verejnosti, že dňom 4.5.2020 ruší dočasné obmedzenie výkonu služby na PCÚ Rožňava – colná časť.

Colný úrad Košice týmto oznamuje deklarantskej verejnosti, že dňom 4.5.2020 ruší dočasné obmedzenie výkonu služby na PCÚ Rožňava – colná časť. Od tohto dátumu bude na PCÚ Rožňava zabezpečovaný štandardný výkon služby pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

(30. 04. 2020)

Archív noviniek