Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Michalovce opäť bezodplatne odovzdal organizáciám v košickom kraji palety na humanitárne účely

MICHALOVCE – 22. 12. 2016:  Colný úrad Michalovce opäť odovzdáva na humanitárne účely  drevené palety, ktoré boli zaistené pre porušenie ochrany práv duševného vlastníctva. Dnes odovzdali vo Vyšnom Nemeckom prvých 500 kusov drevených paliet z celkového počtu 2283 kusov, ktoré boli po prepadnutí v prospech štátu verejne ponúknuté na humanitárne účely. Tieto palety si postupne prevezme ďalších šesť subjektov. Použité budú ako palivo, v rámci pracovnej terapie pri práci s drevom alebo oplotenie, či nábytok.

Colníci Colného úradu Michalovce v roku 2016 zaistili na hranici drevené palety, ktoré sa javili ako falzifikáty tovaru. Podozrenia colníkov potvrdil aj majiteľ ochrannej známky. 2283 kusov drevených paliet, ktoré boli neoprávnene označené registrovanou ochrannou známkou, tak prepadlo v prospech štátu. Colný úrad ich v súlade s platnou legislatívou namiesto likvidácie verejne ponúkol na humanitárne účely. O palety prejavilo  záujem spolu 11 subjektov. 2 subjekty nespĺňali zákonné podmienky nakoľko neboli subjektmi, ktorým je možné podľa § 37 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva takýto tovar poskytnúť (a) Správa štátnych hmotných rezerv, b) poskytovatelia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotnícke zariadenia, c) nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ak táto osoba preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovala starostlivosť v zariadeniach uvedených v písmene b). Následne 2 subjekty zmenili svoje rozhodnutie o prevzatí im pridelených drevených paliet, takže tieto colný úrad pridelil poslednému žiadateľovi, ktorý mal záujem aj o väčšie množstvo paliet.

Colný úrad vyhovel požiadavke 7 žiadateľov, s ktorými následne podpísal zmluvy o bezodplatnom prevode celkom 2283 kusov drevených paliet určených na humanitárne účely.

Drevené palety si od colného úradu prevzala:

  • Mládež element budúcnosti n.o., Košice, 500 ks paliet, ktoré použije na vykurovanie a na opravu obydlí.

Ďalšie palety si prevezmú:

  • Obec Iňačovce, 450 ks paliet určených na vykurovanie pre komunitu sociálne slabých rodín,
  • Občianske združenie – Rodičovský klub pri Materskej škole ul. Fraňa Kráľa v Michalovciach, 50 ks paliet určených na vytvorenie hracích kútov  a priestorov pre relaxáciu,
  • ReSocia n.o., Petrovce, 150 ks paliet na vykurovanie a na pracovnú terapiu,
  • Materská škola Sečovce, 40 ks paliet na vytvorenie hracích a oddychových priestorov,
  • Občianske združenie Teresa Benedicta, Michalovce, 200 ks paliet na výrobu záhradného nábytku a na vykurovanie,
  • Arcidiecézna charita Košice, 893 ks paliet na vykurovanie a na pracovnú terapiu.

Ďalšie drevené palety, ktoré boli colníkmi zaistené neskôr, vo veci ktorých v danom čase ešte nie je rozhodnuté, pravdepodobne uplatní colný úrad rovnaký postup a budú zrejme tiež ponúknuté na humanitárne účely.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 234 kB; nové okno]

(22. 12. 2016)

Archív noviniek