Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Colný úrad Michalovce odovzdal bezodplatne organizáciám v košickom kraji palety na humanitárne účely

MICHALOVCE – 14. 03. 2016:  Colný úrad Michalovce odovzdal 2 423 kusov drevených paliet na humanitárne účely, ktoré boli zaistené pre porušenie ochrany práv duševného vlastníctva. Po prepadnutí tovaru v prospech štátu boli tieto drevené palety verejne ponúknuté na humanitárne účely. Palety si prevzali štyri subjekty: obec Sirník, Občianske združenie Teresa Benedicta Michalovce, Oáza – nádej pre nový život, n.o. Košice a Arcidiecézna charita Košice. Použité budú ako palivo, v rámci pracovnej terapie pri práci s drevom alebo ako oplotenie či nábytok.

 Colníci Colného úradu Michalovce v roku 2015 zaistili na hranici drevené palety, ktoré sa javili ako falzifikáty tovaru. Podozrenia colníkov potvrdil aj majiteľ ochrannej známky. 2 423 kusov drevených paliet, ktoré boli neoprávnene označené registrovanou ochrannou známkou, tak prepadlo v prospech štátu. Colný úrad ich v súlade s platnou legislatívou namiesto likvidácie verejne ponúkol na humanitárne účely. O palety prejavilo  záujem spolu 7 subjektov. Vzhľadom k počtu paliet bolo možné vyhovieť len prvým 4 žiadateľom, s ktorými následne podpísal colný úrad zmluvy o bezodplatnom prevode tovaru na humanitárne účely.

 Drevené palety si od colného úradu prevzali:

  • obec Sirník, ktorá ich využije ako palivo pre potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v hmotnej núdzi, v počte 693 ks paliet,
  • Občianske združenie Teresa Benedicta Michalovce, ktoré ich využije na výrobu záhradného nábytku pre komunitu zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných obyvateľov charitného domu, v počte 30 ks paliet,
  • Oáza - nádej pre nový život, n.o., Košice, ktorá ich použije  na zhotovenie lôžok, nábytku a oplotenia pre komunitu ľudí bez domova, v počte 600 ks paliet,
  •  Arcidiecézna charita Košice - cirkevná organizácia, ktorá ich použije ako palivo na vykurovanie charitného dómu pre bezdomovcov, na zhotovenie drevených výrobkov v rámci pracovnej terapie a na uskladnenie trvanlivých potravín, v počte 1 100 ks drevených paliet.

 O osude ďalších 2 000 kusov drevených paliet, ktoré colníci zaistili neskôr, ešte nie je rozhodnuté. Pravdepodobne však aj tu použijú michalovskí colníci rovnaký postup a ponúknu ich na humanitárne účely.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 150 kB; nové okno]

(14. 03. 2016)

Archív tlačových správ