Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Nitrianski colníci poskytli bezodplatne tovar na charitu

NITRA, 20.12.2018: Colný úrad Nitra poskytne bezodplatne 382 kusov drevených paliet dvom  charitatívnym organizáciám v Nitrianskom samosprávnom kraji. Použijú ich v zimných mesiacoch na vykurovanie priestorov, v ktorých poskytujú sociálne služby deťom v detskom domove, postihnutým deťom a seniorom v domove sociálnych služieb, ako aj ľuďom bez domova a sociálne odkázaným občanom v zriadenom útulku. Takto ušetria časť finančných prostriedkov potrebných na ich prospešnú činnosť. Zariadeniu v Šuranoch odovzdali palety už včera, do detského domova budú odovzdané v najbližších dňoch.  

Colný úrad Nitra v novembri tohto roka ponúkol bezodplatne 382 kusov drevených paliet charitatívnym organizáciám na vykurovanie obytných priestorov. Z viacerých žiadateľov z radov poskytovateľov sociálnych služieb, bolo možné vzhľadom k počtu poskytovaného tovaru vyhovieť dvom subjektom. Poskytnuté palety tak budú môcť byť použité na vykurovanie priestorov: 

  • detského domova, domova sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby v Močenku, kde je ubytovaných viac ako 70 osôb, či už deti bez rodičov, zdravotne a mentálne postihnuté deti, seniori a sociálne odkázaní občania; 
  • útulku v Šuranoch, kde nachádza svoj domov viac ako 30 ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a sú odkázaní na sociálnu pomoc. Títo budú mať zabezpečené bezplatné vykurovanie svojich priestorov minimálne jeden mesiac. Tejto organizácii odovzdali colníci palety už včera (19.12.2018). 

 

Je to ďalší prípad na Slovensku, kedy sa poskytuje na charitu tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva, ktorý je v zmysle európskej legislatívy určený na zničenie. Okrem finančných prostriedkov, ktoré ušetria prijímatelia humanitárnej pomoci tým, že budú môcť poskytnuté palety využiť na vykurovanie svojich obytných priestorov, ušetria aj financie za dopravu týchto paliet a za poskytnutie špedičných služieb. Dopravu im bezodplatne zabezpečila spol. Delta NZ Trans s.r.o. Nové Zámky, špedičné služby zdarma poskytla spol. SK-SPEDIT s.r.o. Nitra, obe spoločnosti sú držiteľom osvedčenia schválený hospodársky subjekt. Aj týmto ich počinom sa zvýraznil humanitárny charakter činnosti nitrianskych colníkov.

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 313 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 12. 2018)

Archív noviniek