Preskočiť na hlavný obsah

V Nitre sme zachytili takmer 4,5 milióna kusov pašovaných cigariet

NITRA – 02.06.2021: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili takmer 4,5 milióna kusov cigariet. Podarilo sa im to vďaka kontrolnej akcii na úseku rýchlostnej cesty R1. K tovaru navyše neboli predložené žiadne doklady a chýbali aj úradné postupy, ktoré preprava takéhoto druhu tovaru zahŕňa. Podarilo sa im tak zamedziť možnému úniku na spotrebnej dani vo výške približne 540 tisíc eur.

Dňa 01.06.2021 v skorých ranných hodinách vykonávali ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra cestné kontroly na úseku rýchlostnej cesty R1 zamerané na kontrolu tovaru, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu alebo daňovému dozoru. Počas kontrolnej akcie si vytypovali  nákladné vozidlo, ktoré vzbudilo podozrenie neštandardným označením žltej farby s nápisom známej prepravnej spoločnosti. Kontrolou dokladov zistili,  že pravdepodobne nejde o prepravu pre „známu“ spoločnosť. 

Hliadka ozbrojených príslušníkov CÚ Nitra preto pristúpila k podrobnejšej fyzickej kontrole prepravovaného tovaru. Dôkladnou kontrolou ložnej plochy sa jej podarilo odhaliť ukryté spotrebiteľské balenia cigariet označených ako „Marlboro GOLD“  bez kontrolnej známky v celkovom množstve takmer 4,5 mil. kusov.

Podarilo sa im tak zabrániť možnému úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý by predstavoval približne 540 tisíc eur. Vzhľadom na množstvo spotrebiteľského balenia cigariet vzniklo podozrenie z trestného činu. Hliadka  colného úradu preto odovzdala prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 06. 2021)

Archív noviniek