Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Nitra je najlepším colným úradom za rok 2023

NITRA – 19.03.2024: Colný úrad Nitra získal najlepšie hodnotenie za rok 2023. Prezident finančnej správy Jozef Kiss slávnostne ocenil zamestnancov  a odovzdal im putovný pohár pre najlepší colný úrad. Riaditeľ Colného úradu Nitra Tibor Kiac si prevzal diplom z rúk generálneho riaditeľa sekcie colnej Milana Jurčinu.  

Za rok 2023 sa Colný úrad Nitra vysporiadal najlepšie s jednotlivými kritériami, ktoré boli v celoslovenskom hodnotení viacerých stanovených indikátorov výkonu služby v oblasti ciel a daní. V roku 2023 úrad odviedol do štátneho rozpočtu takmer 771 miliónov eur, do ktorých je zahrnutý výber  DPH z dovozu tovaru, clo a zároveň aj spotrebné dane z jednotlivých komodít podliehajúcich spotrebnej dani.

Za uvedenými číslami je hlavne oblasť podnikov automobilového priemyslu, pričom rôznorodosť jednotlivých podnikateľských činností je v Nitrianskom kraji naozaj bohatá a rok 2023 priniesol oživenie výroby a spotreby takmer vo všetkých oblastiach. V oblasti spotrebných daní sa na úspechu najviac podieľali liehovarníci, distribútori pohonných hmôt a distribútori tabakových výrobkov. Na výsledku má tiež podiel fakt, že rástli hodnoty pri odvodoch z elektrickej energie a fosílnych palív. 

Zamestnanci Colného úradu Nitra na úseku spotrebných daní za rok 2023 vykonali 2 117 miestnych zisťovaní. Pri nich sa zameriavali na kontroly tovaru, aby eliminovali riziko, že sa na trh dostanú nebezpečné a zdraviu škodlivé výrobky. Ďalej kontrolovali dodržiavanie colných a daňových predpisov, zamerali sa aj na kontroly registračných pokladníc, kontrolných známok na lieh a tabakové výrobky, pričom účinne zasahovali aj proti dovozu falzifikátov na vnútorný trh v rámci Nitrianskeho kraja. Čo sa týka falzifikátov hračiek a iného spotrebiteľského tovaru, nitrianskym colníkom sa podaril jeden z veľkých záchytov - predstavoval zadržanie celkom 5 657 ks rôznych falzifikátov v hodnote 22 tisíc eur.

Ocenenie Najlepší Colný úrad 2023 je zhodnotením spoločnej práce všetkých zamestnancov Colného úradu Nitra a je tiež motiváciou pre plnenie služobných úloh v budúcnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 03. 2024)

Archív noviniek