Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Colný úrad Nitra má nový kabát – generálna rekonštrukcia je ukončená

NITRA – 08.12.2016: V uplynulých dňoch bola ukončená generálna rekonštrukcia priestorov Colného úradu Nitra na Priemyselnej ulici č. 5. Cieľom investície vo výške takmer dva milióny eur bolo zvýšenie pracovného komfortu nielen pre zamestnancov colného úradu, ale aj pre zástupcov obchodnej a podnikateľskej sféry, ktorí v rámci svojich pracovných povinností navštevujú priestory colného úradu, ako aj splnenie jednotlivých zákonných podmienok stanovených pre stavby.

Kolaudáciou priestorov parkoviska a skladovej haly bola v uplynulých dňoch ukončená generálna rekonštrukcia priestorov Colného úradu Nitra na Priemyselnej ulici č. 5, ktorej celkové náklady dosiahli sumu 1 870 208,49 eur. Rekonštruované priestory colného úradu boli vybudované v 70-tych rokoch minulého storočia a pôvodne slúžili ako  internát pre žiakov stredného odborného učilišťa.

Súčasťou celého projektu rekonštrukcie, ktorá sa začala v októbri 2014, bola zmena dispozičného riešenia kancelárskych priestorov, v rámci ktorej sa pristúpilo k novému interiérovému vybaveniu kancelárií a k vybudovaniu priestrannej zasadacej miestnosti určenej najmä na vzdelávacie aktivity zamestnancov CÚ a na pracovné stretnutia s hospodárskymi subjektmi, rekonštrukcia parkovacích miest pre verejnosť, vrátane vytvorenia bezbariérového prístupu do budovy CÚ, rekonštrukcia parkoviska pre zamestnancov colného úradu vytvorením novej spevnenej plochy prístupových komunikácií a komunikácií pre peších vrátane   nového zvislého a vodorovného dopravného značenie a osadenia dištančných ochranných prvkov, zabezpečenie priestorov na uskladňovanie vzoriek odoberaných pri colnom dohľade a daňovom dozore, prebehla realizácia systému odvodňovania spevnených plôch a rozvádzania požiarnej vody s podzemným hydrantom, bolo zrealizované nové areálové osvetlenie s tromi okruhmi osvetlenia a pribudli aj nové zelené plochy. Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia skladovej haly, ktorá bude slúžiť na uskladnenie archívnych záznamov a na uskladnenie tovaru v správe štátu, v rámci ktorej  boli realizované práce na zosilnení nosnej oceľovej konštrukcie, odliatie novej podlahy vrátane inštalácie hydroizolácie, obvodovej konštrukcie a strešného plášťa so systémovými svetlíkmi, prebehla taktiež výmena výplne otvorov, elektroinštalácie a bleskozvodu.

V celkovom súčte je výsledkom rekonštrukcie priestorov colného úradu nielen zvýšenie pracovného komfortu pre zamestnancov colného úradu a pre zástupcov obchodnej a podnikateľskej sféry, ktorí v rámci svojich pracovných povinností navštevujú priestory Colného úradu Nitra, ale aj splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa stavieb z hľadiska bezpečnosti a prístupnosti, zdravia a životného prostredia, hygieny a energetickej hospodárnosti.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(08. 12. 2016)

Archív tlačových správ