Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Nitra prezentoval činnosť v materských a základných školách

NITRA – 13.06.2022: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zavítali do materských a základných škôl v nitrianskom regióne, aby potešili najmenších a porozprávali školákom o svojej práci. 

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra sa v prvých dvoch týždňoch mesiaca jún zúčastnili niekoľkých prezentácií činnosti ozbrojeného zboru finančnej správy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v materských a základných školách nitrianskeho regiónu. Najmenšie deti v škôlkach sa potešili hlavne prítomnosti našich služobných psov Dona a Hutcha so svojimi psovodmi, ktorí im predviedli ukážky cvičení so služobným psom a zároveň si detičky mohli pohladkať štvornohých miláčikov. Ako  poďakovanie za milý zážitok detičky nakreslili  kresbičky a poslali na Colný úrad Nitra. 

Dňa 04.06.2022 boli ozbrojení príslušníci súčasťou osláv Medzinárodného dňa detí v obci Sľažany, kde opäť s úspechom  prezentovali svoju činnosť aj v práci so služobných psom.

K prezentovaniu činností ozbrojeného zboru FS prispela aj séria prednášok u ôsmakov v piatich triedach  dvoch základných škôl nitrianskeho regiónu. Cieľom prednášok bolo zoznámiť žiakov s celkovým množstvom vykonávaných činností a poukázať na to, že prácou ozbrojených príslušníkov nie je iba výber cla a daní. Žiaci v rozhovoroch priznali, že netušili napríklad to, že ozbrojení príslušníci zabezpečujú aj ochranu práv duševného vlastníctva, predmetov kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ochranu ohrozených druhov živočíchov a rastlín a v tým neposlednom rade zabezpečujú ochranu zdravia a života ľudí. Tieto prezentácie práce a činností FS SR poslúžili zároveň ako predpríprava k možnej voľbe povolania u žiakov 8. ročníka.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 06. 2022)

Archív noviniek