Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Colný úrad Nitra sa sťahuje späť do zrekonštruovanej budovy

NITRA – 21.09.2015: Colný úrad Nitra – ústredňa sa po vykonanej rekonštrukcii budovy na Priemyselnej ulici 5 sťahuje do svojho sídla. Pobočka Nitra - Priemyselná (daňová pobočka) zostáva pracovať v dočasných priestoroch na Coboriho 2 do 5. októbra 2015. 

Po vykonanej rekonštrukcii budovy Colného úradu Nitra na Priemyselnej ulici 5 v Nitre, sa vedenie colného úradu a oddelenia colného úradu:  právne, colné, organizačné, spotrebných daní budú v dňoch 21.09.2015 až 25.09.2015 sťahovať späť na adresu svojho sídla. Komunikačná infraštruktúra (telefonické a emailové spojenie) na Colnom úrade Nitra – ústredňa bude z dôvodu sťahovania uvedených oddelení v dňoch 21.09.2015 od 08.00 hod. do 25.09.2015 obmedzená. Telefonické spojenie bude zabezpečené prostredníctvom služobných mobilných telefónov a na stálej službe tel. č. 037/ 6574 110, 111. 

Pobočka Nitra - Priemyselná (daňová pobočka) sa bude sťahovať späť do budovy na Priemyselnej 5 v Nitre v dňoch  05.10.2015 do 09.10.2015. Komunikačná infraštruktúra (telefonické a emailové spojenie) bude z dôvodu sťahovania  PCÚ Nitra – Priemyselná (daňová pobočka) v dňoch 05.10.2015 od 08.00 hod. do 09.10.2015 obmedzená. Telefonické spojenie bude zabezpečené prostredníctvom služobných mobilných telefónov a na tel. č. 037/ 6574 110, 111, 037/6574 205. 

Podateľňa Colného úradu Nitra bude od 23.09.2015 (streda) otvorená v budove na Priemyselnej 5, Nitra. 

Odo dňa 12.10.2015 bude Colný úrad Nitra – ústredňa ( vedenie colného úradu a oddelenia  colného úradu: právne, colné, organizačné, spotrebných daní) a PCÚ Nitra Priemyselná (daňová  pobočka) pre verejnosť k dispozícii na  adrese Priemyselná 5, Nitra.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(21. 09. 2015)

Archív tlačových správ