Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Prievidzské študentky na colnom úrade

TRENČÍN – 22. 04. 2015: Študentky tretieho ročníka prievidzskej Strednej odbornej školy navštívili Pobočku colného úradu Prievidza. V rámci vyučovacieho predmetu Colná náuka sa dozvedeli základné informácie o colných predpisoch, colnom konaní, colných režimoch.

Stretnutie iniciovala RNDr. Mária Haragová, aby zatraktívnila vyučovací proces a zabezpečila odborné vysvetlenie colnej problematiky ľuďmi z praxe. Vedúci pobočky colného úradu mjr. PhDr. František Belis, ktorý sa v rámci výkonu služby venuje i lektorskej činnosti, prezentoval študentkám postavenie Finančnej správy Slovenskej republiky, v rámci ktorej colníci v súčasnosti pôsobia, ako i činnosti, ktoré colníci vykonávajú v colnej oblasti, v oblasti správy spotrebných daní alebo v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva, ochrany trhu, či práv duševného vlastníctva.

Dievčatá najviac zaujímala problematika dovozu neobchodného tovaru a v tej súvislosti hodnotové alebo množstevné limity tovarov, ktoré sú oslobodené od cla, porušovanie colných predpisov a spôsob ich riešenia, ale i samotná práca colníka, napríklad oprávnenia colníkov pri výkone služby, spôsob vykonávania kontrol, predpoklady pre výkon tohto povolania. Diskusia bola živá a bezprostredná, najaktívnejšie študentky Michaela a Dominika položili množstvo otázok.

Ako sa vyjadrila hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská, aj takáto činnosť colníkov je súčasťou prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Cieľom prevencie je aktivizovať občanov na svoju ochranu, vyvolať potrebu vzájomnej pomoci a v neposlednom rade stimulovať spoluprácu občanov s colnými a inými štátnymi orgánmi.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(22. 04. 2015)

Archív tlačových správ