Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad Trenčín hľadá nových kolegov

TRENČÍN – 31. 03. 2022: Colný úrad Trenčín oznamuje, že v dňoch 20.04.2022 – 26.04.2022 sa uskutočnia výberové konania na viaceré voľné pracovné pozície pre jeho pracoviská v Trenčíne. Dávame do pozornosti zverejnené informácie o voľných miestach, ktoré nájdete na portáli finančnej správy v časti Kariéra.

Ak máte záujem stať sa ozbrojeným príslušníkom finančnej správy dávame do pozornosti vypísané výberové konania.  Colný úrad Trenčín plánuje prijať do služobného pomeru  4 záujemcov na voľné pracovné pozície pre útvary: Oddelenie kontrol po prepustení, Pobočka colného úradu Trenčín Kasárenská a Stanica colného úradu Trenčín.

Uchádzač o prijatie do služobného pomeru musí ovládať štátny jazyk, mal by mať minimálne úplné stredné alebo vyššie odborné vzdelanie a samozrejme musí podať žiadosť o zaradenie do výberového konania. Potrebné je tiež pripraviť sa na test zo slovenského jazyka a osobný pohovor. Súčasťou prijímacieho konania je aj previerka fyzickej zdatnosti a psychologické vyšetrenie.

Od novej práce môžete očakávať viacero benefitov. Okrem zaujímavého pôsobenia na rôznych pracovných pozíciách môže víťazný uchádzač aj profesionálne rásť a využiť možnosti vzdelávania.   

Do zverejnených výberových konaní sa môže uchádzač prihlásiť už teraz, samotné výberové konania sa uskutočnia koncom apríla. Je však predpoklad, že v krátkom časovom období budú vyhlásené ďalšie výberové konania i pre ďalšie útvary colného úradu, a to i v iných mestách trenčianskeho kraja, napríklad Púchov.

Pre viac informácií o výberových konaniach sledujte webovú stránku  https://www.financnasprava.sk/sk/kariera, kde sú aktuálne uverejňované voľné pracovné miesta.  Viac informácií môžete získať aj na telefónnych číslach 032/6501245, 6501246.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 03. 2022)

Archív noviniek