Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Colný úrad Trnava odviedol do rozpočtu viac ako 700 milión eur

TRNAVA – 25.01.2018: Colný úrad Trnava odviedol za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške  706  587 491  eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.  

Finančná správa vďaka Colnému úradu Trnava odviedla za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške  takmer 707 mil. eur (706 587 491 eur). Najväčší podiel zo sumy tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške  647 mil. eur. Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane, ktoré predstavovali  sumu 52 mil. eur a posledným clo, ktoré bolo odvedené vo výške 7 mil. eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich, 80 % z cla, do rozpočtu EÚ.

V roku 2017 Colný úrad Trnava prerokoval 39 529 colných vyhlásení pri dovoze a 68 365 colných vyhlásení pri vývoze. V súvislosti s tranzitom to bolo 110 192 colných vyhlásení.

Colný úrad Trnava v rámci kontrolnej činnosti používal mobilné RTG kontrolné zariadenie finančnej správy.  V roku 2017 trnavskí colníci skontrolovali týmto zariadením 7 279 dopravných prostriedkov, pričom zaznamenali 55 podozrivých prípadov. Vlani toto zariadenie pomohlo colníkom odhaliť napríklad kradnuté štvorkolky,  elektrobicykle či nelegálne cigarety.

V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom trnavskí colníci počas roka zaistili alebo zabezpečili tovar v celkovej hodnote viac ako 1,2 mil. eur. Išlo najmä o tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva.

V 29 prípadoch trnavskí colníci odhalili nezákonnú prepravu a držbu omamných a psychotropných látok. Z dôvodu vecnej príslušnosti boli všetky prípady postúpené príslušníkom PZ SR.

Za porušenia colných a daňových predpisov udelili v roku 2017 colníci z trnavského colného úradu pokuty vo výške 147 524 eur, v rámci exekúcie vymohli v roku 2017 sumu vo výške 10 888 eur. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 01. 2018)

Archív noviniek