Preskočiť na hlavný obsah

Prekvapenie v dámskej kabelke

BRATISLAVA – 26.01.2024: Ani sklenená dóza nezabránila služobnému psovi vycvičenému na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (OPL) k nájdeniu podozrivej bielej kryštalickej látky v dámskej kabelke. Príslušníci Colného úradu (CÚ) Bratislava ho nasadili v rámci kontroly prevádzok v centre hlavného mesta.

Príslušníci finančnej správy z CÚ Bratislava absolvovali v uplynulých dňoch súčinnostnú akciu s kolegami z Policajného zboru (PZ) SR. Kontrolovali spoločne prevádzkové priestory podniku na Obchodnej ulici v centre hlavného mesta. Najskôr vykonali kontrolné nákupy s cieľom zistiť, či prevádzka plní zákonné povinnosti a vydáva zákazníkov pokladničné doklady. Ukázalo sa, že to tak nie je, preto príslušníci vydali rozhodnutie o pokute na mieste vo výške 1 000 eur. Keďže išlo o opakované porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, na 26 hodín vydali zákaz predaja a služieb.

Do kontrolnej akcie nasadili aj služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie OPL. Ten pozitívne označil otvorenú dámsku kabelku, ktorá sa nachádzala pri 24-ročnej Američanke. Na otázku, či je to jej kabelka, odpovedala kladne. Uviedla, že sa v nej nič nenachádza. Prítomní príslušníci oboch zborov vyložili jej obsah na stôl a zistili, že vo vnútri bola peňaženka a sklenená dóza.

Dóza obsahovala vrecká s neznámym obsahom bielej kryštalickej látky. Nakoľko vzniklo podozrenie na prítomnosť OPL, príslušníci PZ si vyššie menovanú osobu prevzali spolu s neznámou kryštalickou látkou na ďalšie procesné úkony.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 01. 2024)

Archív noviniek