Preskočiť na hlavný obsah

Bratislavskí colníci na čele rebríčka výberu cla a daní

BRATISLAVA – 01.02.2022: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava za rok 2021 odviedli do štátneho rozpočtu viac ako 2,6 miliardy eur. Z tejto sumy predstavoval výber spotrebných daní 1,7 miliardy, výber DPH bol asi 885 miliónov a cla na úrovni 7,2 milióna eur. Plán plnenia príjmov do štátneho rozpočtu prekročili o takmer 170 miliónov eur.

CÚ Bratislava je dlhé roky lídrom vo výbere cla a daní. Za colnú časť finančnej správy odviedol v minulom roku skoro 48 percent z celkových odvodov. Geografická poloha je najvýznamnejším faktorom, ktorý sa podieľa na postavení tohto úradu, pretože tu sídli väčšina firiem s celoslovenskou pôsobnosťou a takisto asi 30 percent všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú agende spotrebných daní.

V roku 2021 odviedol CÚ Bratislava do štátneho rozpočtu 2,6 miliardy eur. Výber spotrebných daní predstavoval 1,7 miliardy, DPH bol na úrovni cca 885 miliónov a clo asi 7,2 milióna eur. V porovnaní s rokom 2020 bola situácia stabilnejšia, i keď kríza vyvolaná svetovou pandémiou ochorenia COVID-19 stále ovplyvňuje vývoj svetovej ekonomiky. CÚ Bratislava však splnila plán odvodov na 106,8 %, čo v číselnom vyjadrení predstavuje sumu vyššiu o približne 170 miliónov eur.

Ku zvýšeniu výberu cla a DPH došlo aj z dôvodu vystúpenia Veľkej Británie z EÚ. Tá je od 1. januára 2021 považovaná za tretiu krajinu a odvtedy sa na ňu vzťahujú platby cla a DPH. Na zvýšení odvodov DPH sa najviac podpísal dovoz ropy z Ruska (o vyše 119 miliónov eur). CÚ Bratislava zaznamenal vysoké odvody aj pri tovaroch z Veľkej Británie (45,7 milióna eur), výrazne vzrástol dovoz z Číny, Turecka a Kórei.

Od spustenia projektu eCommerce v júli 2021, kedy sa zmenili podmienky preclievania zásielok tovaru z územia mimo Európskej únie, bola vymeraná DPH vo výške 1 041 439,63 eur. Aj v tomto prípade štatistiky uvádzajú Čínu ako najčastejšiu krajinu odoslania, nasleduje Veľká Británia a na treťom mieste sú USA.

V oblasti spotrebných daní je CÚ Bratislava spomedzi deviatich CÚ jednoznačným ťahúňom. Jeho podiel na celkovom odvode spotrebných daní je až 74,5%. Najviac sa na tom podieľajú skoro miliardové odvody z minerálnych olejov (CÚ má podiel až 80,2%) a ďalších vyše 720 miliónov eur tvoria odvody z tabaku a tabakových výrobkov (CÚ má 87,1% podiel na týchto odvodoch). Bratislavskí colníci majú výrazný podiel aj pri ďalších odvodoch spotrebných daní, ktoré však nie sú také vysoké – zemný plyn (63,2%), elektrická energia (57,8%) a víno (29,7%). Nezanedbateľný je aj odvod zo spotrebnej dane z liehu, ktorý je vo výške 25,6 milióna eur.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 02. 2022)

Archív noviniek